13 sierpnia 2018
Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Aleksandra Sładkowskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 10 lipca 2018 roku Zebranie Ogólne (najwyższy ogran) Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva (Bułgaria) jednogłośnie podjęło decyzję o nadaniu stopnia Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Aleksandrowi Sładkowskiemu - Kierownikowi Katedry Logistyki i Technologii Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Tytuł Doktora Honoris Causa został przyznany w uznaniu wkładu w międzynarodowy rozwój nauki dotyczącej transportu i logistyki oraz wsparcia dla umiędzynarodowienia edukacji i wspierania badań i działań edukacyjnych studentów, doktorantów i młodych naukowców z Uniwersytetu w Ruse.

 

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 2 sierpnia bieżącego roku. Oprócz Prof. Aleksandra Sładkowskiego uczestniczyli w niej: przedstawiciele Władz Rektorskich Uniwersytetu w Ruse, członkowie Rady Naukowej, Pierwszy Sekretarz Ambasady Polskiej w Bułgarii Pan Jakub Flasiński, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych Prof. Bogusław Łazarz oraz zaproszeni goście.

 

Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego Gaudeamus Igitur, podczas którego uczestnicy uroczystości w tradycyjnych togach przeszli z Rektoratu do Centrum Konferencyjnego „Kanev Center” Uniwersytetu w Ruse. Następnie rozbrzmiały hymny narodowe Bułgarii i Polski, a po otwarciu posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu w Ruse przez Rektora Prof. Hristo Beloeva, laudację wygłosiła Prof. Juliana Popova - Prorektor ds. Polityki internacjonalizacji i komunikacji. Następnie Prof. Velizara Pencheva, Przewodnicząca Zebrania Ogólnego przybliżyła biografie Prof. Sładkowskiego podkreślając zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych pomiędzy Polską a Bułgarią, a w szczególności między naszymi uczelniami.

 

Następnie Rektor Prof. Hristo Beloev wręczył Prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu dyplom, statuetkę z imieniem nowego Doktora Honoris Causa oraz medal Uniwersytetu w Ruse, a wszystko to odbyło się przy dźwiękach tradycyjnej prawosławnej pieśni Mnohaya leta.

 

Dalej głos zabrał Prof. Aleksander Sładkowski dr h. c. mult., który przemawiał w czterech językach: polskim, bułgarskim, angielskim i rosyjskim. Wystąpili również zaproszeni goście oraz koledzy Prof. Aleksandra Sładkowskiego, z którymi Profesor od lat współpracuje.

 

Prof. Aleksander Sładkowski podziękował kierownictwu oraz kolegom z Uniwersytetu w Ruse za wysokie odznaczenie, ze swojej strony wręczył dla biblioteki trzy monografie wydane pod jego redaktorstwem w wydawnictwie Springer za ostatnie lata i na koniec dokonał wpisu w Księdze Uniwersytetu w Ruse.

 

Uroczystość zakończyła się hymnem Uniwersytetu w Ruse.

 

Pragniemy złożyć Panu Prof. dr hab. Aleksandrowi Sładkowskiemu dr h. c. mult. serdeczne gratulacje i przekazać życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Komunikat zawiera załączniki1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, fot.jpg

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2018 11:00, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 13 sierpnia 2018 08:18, wykonana przez: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej