10 lipca 2018
Udział w pracach grupy ekspertów bułgarskiej Narodowej Agencji ds. Oceny i Akredytacji

W dniach 4.06–8.06.2018 r. prof. A. Sładkowski uczestniczył w Bułgarii w pracach grupy eksperckiej Narodowej Agencji ds. Oceny i Akredytacji. Celem prac była analiza działań pedagogicznych, naukowych i organizacyjnych prowadzonych na Uniwersytecie w Ruse. Grupa składała się z profesorów i nauczycieli z renomowanych bułgarskich uniwersytetów, w szczególności z Sofii, Płowdiwu, Warny i Wielkiego Tyrnowa. Uczestnicy zapoznali się z wydziałami tej uczelni i jej filiami, które znajdują się w miastach północnej Bułgarii. Eksperci rozmawiali z administracją uczelni, nauczycielami, studentami, doktorantami i  absolwentami, a także z przedstawicielami miejscowych firm i władz lokalnych. Miasto Ruse znajduje się przy granicy z Rumunią i tutejszy uniwersytet ma bliskie związki z politechniką w Bukareszcie. Członkowie grupy ekspertów mieli okazję spotkać się z kierownictwem tej politechniki. Wynikiem prac grupy jest raport, w którym eksperci pozytywnie ocenili działalność Uniwersytetu w Ruse.
 
Spotkanie grupy ekspertów z nauczycielami i pracownikami Uniwersytetu w Ruse
 
Wizyta przedstawicieli grupy ekspertów i kierownictwa Uniwersytetu w Ruse w rumuńskim parlamencie
 
 
 

Komunikat zawiera załączniki1.jpg, 2.jpg

Wiadomość utworzona: 10 lipca 2018 08:41, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej