18 maja 2018
Dotacja dla Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejny raz doceniło działania podejmowane przez Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport i przyznało dotację na lata 2018–2019. Przyznane środki finansowe są przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem nauki w ramach przyjętej przez czasopismo polityki otwartego dostępu.
 
MNiSW w informacjach dotyczących kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych uznaje, że działania urzeczywistniające ideę „Open Access” przyczyniają się do zwiększenia dostępności i wykorzystania wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce, a przez to pełniejszego wykorzystania potencjału polskiej nauki w interesie całego społeczeństwa. Nasze czasopismo dobrze wpisuje się w ten nurt.
 
 
 
 

Komunikat zawiera załącznikidotacja2018-2019.jpg

Wiadomość utworzona: 18 maja 2018 13:43, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2018 13:43, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej