28 lipca 2020
Katarzyna Turoń w zarządzie Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mgr inż. Katarzyna Turoń została wybrana na członka zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC oraz koordynatora Grupy Roboczej ds. Interdyscyplinarności Naukowej. W składzie nowego zarządu znalazły się trzy Polki – przedstawicielki Krajowej Reprezentacji Doktorantów – z Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Zdalne zgromadzenie (24–25 lipca 2020 r.) zostało poprzedzone dwudniową konferencją dla młodych naukowców pt. „Open up your science!” zorganizowaną we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów, a sfinansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poruszano tematy otwartej nauki i otwartego dostępu do publikacji, zarządzania danymi naukowymi w strukturze FAIR, interdyscyplinarnej współpracy naukowej, popularyzacji badań oraz oceny działalności naukowej młodych naukowców. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem corocznych konferencji jest stworzenie ram spotkań doktorantów i młodszych naukowców z europejskimi liderami politycznymi i gospodarczymi oraz włączenie się w dyskusję na temat budowy Europejskiego Obszaru Badań i Szkolnictwa Wyższego.

Organizacja non profit EURODOC zrzesza organizacje doktorantów oraz młodych naukowców z 28 organizacji krajowych — reprezentujące około miliona osób — i działa w ich interesie na arenie międzynarodowej, w szczególności przed Komisją Europejską, Radą Europy oraz w Grupie Monitorującej Proces Boloński (BFUG). Partnerami EURODOC są m.in. European University Association, Euroscience, Marie Curie Fellows Association, Marie Curie Alumni Association, Euraxess, Initiative for Science in Europe, International Association of Universities, OpenAIRE, International Consortium of Research Staff Associations, Young Academy of Europe, EIT Alumni Community.

EURODOC monitoruje sytuację młodych naukowców w Europie pod względem różnych parametrów, np. mobilności, warunków pracy, możliwości zatrudnienia, ścieżki kariery, nadzoru doktoranckiego i szkoleń. EURODOC wydaje deklaracje polityczne i przedstawia zalecenia instytucjom akademickim, korporacyjnym i instytucjom zarządzającym w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla europejskich doktorantów i młodszych naukowców (np. proces boloński lub strategia lizbońska). W ramach tego działania EURODOC utrzymuje regularne kontakty z głównymi stronami europejskiej polityki badań i szkolnictwa wyższego, w szczególności z Dyrekcją Generalną ds. Badań (Komisja Europejska) i Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów.
 
 
 

Wiadomość utworzona: 28 lipca 2020 14:10, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej