10 lutego 2021
Wydania specjalne czasopism naukowych redagowane przez pracowników WTIL

Pracownicy naukowi Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ są jako guest editors odpowiedzialni za wydania specjalne wysoko punktowanych czasopism naukowych. Do większości nw. wydań specjalnych można nadal zgłaszać propozycje artykułów do opublikowania.
 
 
 
 
 
 
 
 

Czasopismo „Energies”
ISSN 1996-1073
140 pkt wg MNiSW
impact factor 2,702
 
Dorota Burchart-Korol jest edytorem wydania specjalnego pt. „Environmental Life Cycle Assessment of Electric Vehicles”
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Life_Cycle_Assessment_Electric_Vehicles

Bogusław Łazarz i Grzegorz Peruń są edytorami wydania specjalnego pt. „Optimization of Propulsion in Transport Means”
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Optimization_propulsion_transport_means
 
 
 
Czasopismo „Applied Sciences”
ISSN 2076-3417
70 pkt wg MNiSW
impact factor 2,474
 
Tomasz Figlus był edytorem wydania specjalnego pt. „Computational Methods in Vibration Problems and Wave Mechanics”
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Computational_Vibration_Wave

Tomasz Figlus jest edytorem drugiej edycji wydania specjalnego pt. „Computational Methods in Vibration Problems and Wave Mechanics - 2nd Edition”
 
 
Czasopismo „Sustainability”
ISSN 2071-1050
70 pkt wg MNiSW
impact factor 2,576
 
Aleksander Król jest edytorem wydania specjalnego pt. „Transportation Safety Management: Perspectives for Sustainability”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/transportation_safety
 
Elżbieta Macioszek  jest edytorem wydania specjalnego pt. „Roundabouts Performance in Road Transport Networks - Future Challenges, Problems and Issues”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Performance_Road_Transport_Networks
 
Elżbieta Macioszek  jest edytorem wydania specjalnego pt. „Road Traffic Engineering and Sustainable Transportation”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Road_Traffic_Engineering_Transportation
 
Grzegorz Sierpiński jest edytorem wydania specjalnego pt. „Energy and Information Management in Sustainable Transportation”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/InformationManagement

 
Czasopismo „Metals”
ISSN 2075-4701
70 pkt wg MNiSW
impact factor 2,117
 
Tomasz Węgrzyn jest edytorem wydania specjalnego pt. „Technology of Welding and Joining”.
 
Tomasz Węgrzyn i Bożena Szczucka-Lasota są edytorami wydania specjalnego pt. „Technology of Welding and Joining 2021”
https://www.mdpi.com/journal/metals/special_issues/welding_joining_2021
 
 
Czasopismo „WSEAS Transactions on Systems and Control”
ISSN 1991-8763, E-ISSN 2224-2856
40 pkt wg MNiSW
impact factor 0,25
 
Grzegorz Sierpiński  jest edytorem wydania specjalnego pt.
„Information as Support for Transport Systems Development”
https://www.wseas.org/cms.action?id=23168

 
 
Czasopismo „Infrastructures”
ISSN 2412-3811
zakwalifikowane do baz Web of Science i Scopus
 
Bożena Szczucka-Lasota jest edytorem wydania specjalnego pt. „Solutions for the Infrastructure and Transport of Smart City 4.0”
https://www.mdpi.com/journal/infrastructures/special_issues/infrastructures_SC
 
 

Komunikat zawiera załącznikiczasopisma.png

Wiadomość utworzona: 31 sierpnia 2020 11:58, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 10 lutego 2021 10:14, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej