3 września 2020
Nowe władze WTIL

Do pełnienia funkcji kierowniczych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. zostali zarządzeniem nr 129/2020 z 24 czerwca 2020 r. przez rektora PŚ powołani:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
– dziekan

dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
– prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
– prodziekan ds. infrastruktury i organizacji

dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
– prodziekan ds. współpracy i rozwoju.
 
W gronie dziekańskim tylko prodziekan Damian Hadryś jest pierwszy raz i dlatego na zdjęciu jest jeszcze bez togi.
Dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ, na podstawie zarządzenia nr 173/2020 z 31 sierpnia 2020 r. pełni w ww. kadencji również funkcję pełnomocnika rektora ds. studenckich.
Dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ, na podstawie zarządzenia nr 174/2020 z 31 sierpnia 2020 r. jest w ww. kadencji także przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.
 
Dziękujemy prodziekanom poprzedniej kadencji: dr. hab. inż. Rafałowi Burdzikowi, prof. PŚ, dr. inż. Janowi Filipczykowi i dr. inż. Kazimierzowi Witaszkowi oraz przewodniczącemu RDILT minionej kadencji dr. hab. inż. Grzegorzowi Wojnarowi, prof. PŚ, za ich zaangażowanie, a nowo wybranym życzymy powodzenia w pełnieniu obowiązków.
 
 

Komunikat zawiera załącznikikolegium.jpg

Wiadomość utworzona: 3 września 2020 12:33, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej