12 października 2016
Dotacja dla Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło działania podejmowane przez Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport i przyznało dotację na lata 2016-2017.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na działania związane z upowszechnianiem nauki w ramach przyjętej przez czasopismo polityki otwartego dostępu.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych, działania w ramach idei „Open Access” są kluczowe do zwiększenia dostępności i wykorzystania wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce, a co za tym idzie pełniejszego wykorzystania potencjału polskiej nauki w interesie całego społeczeństwa.

Jak pokazano, w ten nurt idealnie wpisuje się postawa czasopisma.

 

Wiadomość utworzona: 12 października 2016 13:53, autor: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej