25 maja 2016
Zostań pilotem drona! Ruszyły zapisy na kursy operatora UAV!

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKLC) wraz z ITWL zapraszają na kursy przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Kursy są organizowane w formule 2w1: teoria i praktyka z nauką latania na udostępnionym bezzałogowcu

 

Planowany termin kursów: 24, 25, 26 czerwiec 2016 r. (łącznie 26 godzin). Koszt kursu 2w1 (część teoretyczna i praktyczna) - 1200 zł od osoby (przy minimum 8 kursantach).

 

Program obejmuje szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego używanego w celach innych niż sportowe i rekreacyjne niezbędne dla wykonywania lotów komercyjnych w zakresie widzialności VLOS. Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej. Dodatkowo przewidziano łącznie, aż 5 godzin zajęć praktycznych w tym loty BSP (wielowirnikowiec - MR) będące w dyspozycji Politechniki Śląskiej w miejscu, gdzie odbywać się będą egzaminy państwowe. Celem szkolenia praktycznego jest zdobycie przez kursanta umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie realizowane będzie w formie ćwiczeń naziemnych oraz szkolenia praktycznego w locie dronem (wielowirnikowcem) typu MR (multirotor) udostępnionym bezpłatnie. Zaleca się, aby w przypadku osób nieposiadających doświadczenia w pilotowaniu bezzałogowych statków powietrznych danej kategorii, szkolenie praktyczne rozpocząć od nauki podstawowych manewrów na programie komputerowym, symulującym wykonywanie lotów odpowiednią kategorią bezzałogowego statku powietrznego lub praktycznie na BSP o masie do 0,5 kg. Szkolenie praktyczne obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia: pełny zakres listy kontrolnej wg. Drone Safety Check List w tym przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego obsługę naziemną bezzałogowego statku powietrznego ocenę zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego wykonywanie czynności lotniczych.


Zgłoszenia można przysyłać na e-mail: marta.jackowska@ polsl.pl,

informacje telefonicznie: (32) 603 40 58.

 

Szczegółowe informacje o kursie na stronie: http://www.ckkl.2ap.pl/ .

 

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 25 maja 2016 11:05, autor: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej