24 lutego 2016
Wspólpraca naukowo - techniczna z miastem Jaworzno

W ostatni piątek tj. 19 lutego 2016r. Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Kierownik Katedry Technologii Lotniczych dr hab. inż. nawig. Andrzejem Fellnerem, opiekun naukowy  Lotnicze Koło Naukowe - SkyTeam dr inż. Adam Mańka wraz z zespołem SkyTeam w składzie: inż. Adrian Łach, inż. Szymon Kosiński i inż. Wojciech Ficek, zorganizowali na zaproszenie Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta, seminarium poświecone współpracy naukowo - technicznej w zakresie implementacji nowoczesnych technik i technologii do zapewnienia bezpieczeństwa (profilaktyka) i zarządzania kryzysowego. Seminarium składało się z dwóch zasadniczych części: pierwszej - przedstawienie wybranych aspektów i możliwości współpracy oraz drugiej - praktycznej wizualizacji i lotu bezzałogowego statków powietrznego (BSP).

W pierwszej części tytułem wprowadzenia do pokazu, przedstawiono: możliwości implementacji systemów satelitarnych i GIS dla służb porządku publicznego (policja, straż pożarna i inne) oraz propozycja ich funkcjonowania w modelu reagowania kryzysowego, aktualne zastosowania dronów, przetestowane podczas wspólnych eksperymentów z komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzką Inspekcją Transportu Samochodowego, Polskimi Kolejami, w oparciu o posiadany przez Katedrę Technologii Lotniczych BSP. Następnie zaprezentowano przykładowy lot BSP z bezpośrednim przekazem obrazu do sali obrad. KTL jest właścicielem tego BSP a obsługujący go operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia. W podsumowaniu seminarium omówiono przykładowe możliwości wsparcia przez drony pracy operacyjnej służb mundurowych miasta Jaworzna, możliwości współpracy Wydziału Transportu ze szkołami średnimi miasta Jaworzno w zakresie prowadzenia zajęć oraz tworzenia nowych profili szkół średnich poświęconych innowacyjnym technologiom a w szczególności mechatronice oraz budowie i użytkowaniu BSP.  W seminarium także wzięli udział: mgr inż. Eugeniusz Piechoczek i mgr Radosław Fellner wspierając debatę doświadczeniem w zakresie BSP oraz uwarunkowań prawnych. Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami poniżej.

 

Korzystając z okazji zachęcamy pracowników Politechniki Śląskiej do wykorzystywania BSP (drona) Wydziału Transportu dla różnych zadań naukowo badawczych oraz promocyjnych Uczelni - kontakt z sekretariatem Katedry Technologii Lotniczych 32 603 4058 (4394 lub 4190). Dron KTL charakteryzuje się modułową konstrukcją i pozwala na montaż oraz zasilanie różnych urządzeń (do kilku kilogramów) a także sterowanie nimi drogą radiową wraz z przekazem danych do stacji naziemnej.

 

Komunikat zawiera załącznikiDron Wydziału Transportu.jpg, Seminarium Jaworzno.pdf

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2016 08:05, autor: Magdalena Truś
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2016 08:11, wykonana przez: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej