26 lutego 2016
Zapraszamy na studia II stopnia !!!

Wydział Transportu zaprasza do podjęcia studiów na kierunku transport. W ramach tego kierunku są do wyboru następujące specjalności:

  • sterowanie ruchem kolejowym
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • transport przemysłowy
  • logistyka transportu
  • eksploatacja pojazdów szynowych
  • inżynieria ruchu
  • nawigacja powietrzna
  • mechanika i eksploatacja lotnicza
  • systemy informatyczne transportu.

Więcej informacji w informatorze.

Czekamy na Ciebie! REKRUTACJA

Sterowanie ruchem kolejowym

 

Czas trwania studiów:

3 semestry

Początek zajęć:

semestr zimowy 2016

Wysokość opłaty:

Przewidywana wysokość opłaty: 6 450 zł (2 150 zł/semestr) i zależy od aktualnie obowiązujących przepisów. Wysokość opłaty zostanie potwierdzona przed rozpoczęciem procedury naboru.

Organizacja zajęć:

9 zjazdów w semestrze: piątek 16.00 – 21.00, sobota i niedziela 8.00-19.00 z przerwą obiadową ok. 13.00.

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z zakresu sterowania ruchem kolejowym i organizacji ruchu kolejowego, szczególnie dla osób zatrudnionych w komórkach zabezpieczenia ruchu. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów i pracy zawodowej. Program studiów uzupełniających został tak dobrany, aby dawał możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 1278).

Program studiów obejmuje 576 godzin zajęć, w tym:

I Przedmioty wspólne dla kierunku

1 Mechanika stosowana
2 Filozofia
3 Język obcy (nie język angielski)
4 Komunikacja społeczna
5 Nowoczesne systemy utrzymania środków transportu
6 Badania symulacyjne w technice
7 Metodologia badań naukowych
Modelling of Transport Processes
9 Modelowanie systemów transportowych
10 Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
11 Theory of Reliability and Safety
12 Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
13 Wychowanie fizyczne

Razem: 243 godziny

II Przedmioty zakresu dyplomowania

1 Bezpieczeństwo i diagnostyka systemów sterowania ruchem kolejowym
2 Energoelektronika
3 Infrastruktura transportu kolejowego
4 Nowoczesne technologie w transporcie szynowym
5 Nowoczesne systemy prowadzenie ruchu
6 Organizacja kolejowych procesów transportowych
7 Praca dyplomowa magisterska
8 Projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
9 Seminarium dyplomowe
10 Sterowniki przemysłowe
11 Systemy telekomunikacji w transporcie kolejowym
12 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
13 Zarządzanie projektem wg IRIS

Razem: 333 godziny

Kryteria przyjęć:

Posiadanie tytułu magistra inżyniera, inżyniera, najlepiej po kierunku transport. Aktualne kryteria przyjęć publikowane są na stronie Politechniki Śląskiej związanej z właściwym naborem.

 

Dodatkowych informacji udziela:

dr inż. Szymon Surma

tel. +48326034136, szymon.surma@polsl.pl

 

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2016 14:20, autor: Magdalena Truś
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2016 08:22, wykonana przez: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej