22 października 2015
XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe. Teoria i praktyka”

W dniach 12-13 października 2015 na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe. Teoria i praktyka” zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. Do Katowic przybyli pracownicy naukowych ośrodków badawczych i uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji samorządowych i transportowych oraz praktycy gospodarczy z całej Polski, a także goście ze Słowacji. Patronat honorowy objęli Minister Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Śląski oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Patronat Medialny sprawowało wiele wydawnictw branżowych, m. in.: Transport Miejski i Regionalny, Drogi, ITS Przegląd, Logistyka, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi, Drogi Samorządowe oraz Obiekty Inżynierskie. Wśród instytucji wspierających ideę konferencji znalazły się: Urząd Miasta Katowice, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Zbiorowego (UITP), a także Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych. Uczestnicy tegorocznej konferencji reprezentowali ponad 30 jednostek naukowych z kraju i zagranicy, instytucji samorządowych i przedsiębiorstw związanych z transportem, a także wydawnictw branżowych. Stała obecność uczestników przyjeżdżających spoza granic Polski świadczy o tym, że konferencja osiągnęła rangę międzynarodową. Celem konferencji, jak co roku, było przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie szeroko pojętej problematyki transportowej oraz ocena stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju krajowego systemu transportowego w różnej skali od globalnej poprzez Europę, kraj, region i miasto. Tematem przewodnim obrad XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka” było zarządzanie, telematyka i sterowanie. Referaty na konferencji zostały wygłoszone przez pracowników naukowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i transportowych oraz przez praktyków gospodarczych. Tematyka konferencji obejmowała bardzo różnorodny i szeroki zespół zagadnień. W czasie obrad poruszano aktualne problemy dotyczące szeroko pojętych systemów transportowych zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym. Próbowano również odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z miejscem polskiego transportu w Unii Europejskiej. Wśród poruszanych zagadnień ważne miejsce uzyskały tematy dotyczące miast województwa śląskiego i metropolii Silesia. Duża liczba uczestników (reprezentujących ponad 30 instytucji) może świadczyć o tym, że konferencja stała się platformą do owocnej współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z problematyką transportową pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Komunikat zawiera załącznikiKonferencja.pdf

Wiadomość utworzona: 22 października 2015 11:42, autor: Magdalena Truś
Ostatnia modyfikacja: 22 października 2015 11:46, wykonana przez: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej