30 lipca 2015
Zapraszamy na Studia!

Wymogi bezpieczeństwa stawiane przez nowoczesne systemy sterowania ruchem wymuszają na kadrze zabezpieczenia ruchu ciągłe doskonalenie umiejętności

Wymogi bezpieczeństwa stawiane przez nowoczesne systemy sterowania ruchem wymuszają na kadrze zabezpieczenia ruchu ciągłe doskonalenie umiejętności. Jednocześnie ewolucja systemów zabezpieczenia ruchu powoduje konieczność poszerzanie zakresu wiedzy o nowe wchodzące do użytku rozwiązania technologiczne.


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uzupełniające studia magisterskie (3 semestry) o zakresie dyplomowania:

"Sterowanie ruchem kolejowym "

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z zakresu sterowania ruchem kolejowym i organizacji ruchu kolejowego, szczególnie dla osób zatrudnionych w komórkach zabezpieczenia ruchu.
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów i pracy zawodowej.
Forma studiów: studia prowadzone są w systemie zaocznym: w piątki, soboty i niedziele (9 zjazdów). Trwają półtora roku (trzy semestry).
Program studiów uzupełniających został tak dobrany, aby dawał możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 1278).

Program studiów obejmuje 576 godzin zajęć, w tym:

I Przedmioty wspólne dla kierunku

1 Mechanika stosowana
2 Filozofia
3 Język obcy (nie język angielski)
4 Komunikacja społeczna
5 Nowoczesne systemy utrzymania środków transportu
6 Badania symulacyjne w technice
7 Metodologia badań naukowych
8 Modelling of Transport Processes
9 Modelowanie systemów transportowych
10 Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
11 Theory of Reliability and Safety
12 Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
13 Wychowanie fizyczne

Razem: 243 godziny

II Przedmioty zakresu dyplomowania

1 Bezpieczeństwo i diagnostyka systemów sterowania ruchem kolejowym
2 Energoelektronika
3 Infrastruktura transportu kolejowego
4 Nowoczesne technologie w transporcie szynowym
5 Nowoczesne systemy prowadzenie ruchu
6 Organizacja kolejowych procesów transportowych
7 Praca dyplomowa magisterska
8 Projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
9 Seminarium dyplomowe
10 Sterowniki przemysłowe
11 Systemy telekomunikacji w transporcie kolejowym
12 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
13 Zarządzanie projektem wg IRIS

Razem: 333 godziny

Dodatkowych informacji udziela:
dr inż. Szymon Surma
tel. +48326034136, szymon.surma@polsl.pl

 

Wiadomość utworzona: 13 lipca 2015 21:05, autor: Magdalena Truś
Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2015 15:07, wykonana przez: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej