29 lipca 2015
Nowe studia podyplomowe!

Nowe studia podyplomowe !!!

 

Pomiary i diagnostyka techniczna

Czas trwania studiów:

2 semestry

Początek zajęć:

semestr zimowy

Wysokość opłaty:

3 250 zł (1 625 zł/semestr)

Organizacja zajęć:

Soboty od 8:30 do 19 z przerwą obiadową o 13:30 oraz niedziele od 8:30 do 16.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada poszerzoną wiedzę w zakresie pomiarów i metrologii wielkości geometrycznych i fizycznych, analizy błędów i statystyki danych pomiarowych, a także metod i analiz matematycznych wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Dodatkowo potrafi on wykonać pomiary w zakresie kontroli odchyłek kształtu i położenia z zastosowaniem odpowiednich metod i przyrządów pomiarowych, skonfigurować tor pomiarowy oraz prawidłowo identyfikuje narzędzia diagnostyczne. Absolwent umie zarówno dokonać identyfikacji i weryfikacji stanu technicznego, jak też opracować wyniki pomiarów i wyznaczyć niepewność pomiaru


Przedmioty:

Diagnostyka techniczna; Metrologia warsztatowa; Rachunek błędów i opracowanie wyników pomiarowych; Nowoczesne przyrządy pomiarowe wielkości geometrycznych; Badania środowiskowe w transporcie; Pomiary i diagnozowanie pojazdów w warunkach warsztatowych; Testery i urządzenia diagnostyczne; Diagnostyka wibroakustyczna; Systemy pomiarowe i przetwarzanie sygnałów w diagnostyce i monitoringu stanu technicznego; Projektowanie urządzeń i modułów pomiarowo-diagnostycznych; Nowoczesne metody diagnozowania maszyn; Diagnozowanie układów elektronicznych pojazdów

Kryteria przyjęć:

Wymagany jest co najmniej tytuł inżynieria lub licencjata z zastrzeżeniem posiadania odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z obszarem szeroko pojętej techniki. Program studiów przewidziany został dla osób posiadających podstawową (na poziomie szkoły wyższej) wiedzę z zakresu zagadnień technicznych, ale nie jest on ukierunkowany na konkretną grupę zawodową, a zestaw kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i zachowań społecznych umożliwia wykorzystanie ich w wielu obszarach zawodowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Renata Rajkiewicz

Tel: 32 603 41 18

Nie czekaj! Zapisz się już dziś https://sorek.polsl.pl/kandydat/login.aspx?ReturnUrl=%2fkandydat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych!!

Wiadomość utworzona: 29 lipca 2015 09:45, autor: Magdalena Truś
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej