9 października 2014
Ważne terminy

Protokoły ocen końcowych
 
 
– nauczyciel jest zobowiązany do wpisania oceny najpóźniej 7 dni od jej wystawienia i przed ogłoszoną datą zablokowania SOTS.EKOS.
 
– oceny mogą być korygowane przez 7 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej
 
– papierowe wersje protokołów mają być podpisane i dostarczone do dziekanatu do 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.
 
 
Przechowywanie dokumentacji
 
SZJK w wykazie Z1-PU2 określa m.in. czas przechowywania pisemnych prac studentów, protokołów z egzaminów i innych zapisów potwierdzających uzyskanie przez studenta efektów kształcenia (w tabeli wiersz 32). Wymienione dokumenty mają być przechowywane przez rok kalendarzowy liczony od 1 stycznia roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia.
 

Odnawianie certyfikatów
 
Nauczyciele, których certyfikaty służące do podpisywania protokołów są ważne do końca października br. mogą przed wygaśnięciem starego certyfikatu skorzystać z wygodnej procedury odnowienia certyfikatu (przez stronę http://certyfikat.polsl.pl/renew) i uniknąć bardziej złożonego występowania o nowy certyfikat po tym terminie (formularz papierowy, podpis administratora).
 
 

Wiadomość utworzona: 9 października 2014 08:52, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej