21 lutego 2014
WIELKIE i małe…

…litery. Małymi literami zapisuje się nazwy dziedzin i dyscyplin naukowych, specjalności i specjalizacji, kierunków studiów i przedmiotów.  Przykłady: nauki techniczne, kierunek transport, matematyka, fizyka, język angielski, infrastruktura transportu, eksploatacja pojazdów, transport przemysłowy, inżynieria ruchu, niezawodność i bezpieczeństwo, wiedza o środkach transportu.

Po polsku większość wyrazów piszemy małą literą, czyli od małej litery, lepiej nie *z małej litery (rusycyzm). Zasady polskiej pisowni (so.pwn.pl/zasady.php?id=629369) podają cztery powody używania wielkich liter: 1. składnię, 2. grafikę, 3. znaczenie i 4. uczucia lub grzeczność.

Nadużywanie wielkich liter ma źródło m.in. w bezkrytycznym przejmowaniu wzorów z języków germańskich, np. niemieckiego lub angielskiego (poradnia.pwn.pl/lista.php?id=3827), i w osłabieniu fachowej kontroli redaktorskiej nad publikacjami (poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6429).

Wielka litera powinna się pojawić np. na początku zdania lub w głównych rubrykach główki tabeli. W zwykłym tekście nazwy kierunków studiów, specjalności czy przedmiotów zapisuje się od małej litery (www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=301&id_art=1445&lang=pl) i nawet w zestawieniu tabelarycznym wielka litera nie jest konieczna (poradnia.pwn.pl/lista.php?id=379). Tak samo w wyliczeniu zawierającym tylko krótkie elementy nominalne (poradnia.pwn.pl/lista.php?id=14952).

Jeżeli wielkie litery mają spełniać swą wyróżniającą rolę, muszą być używane z umiarem. Uzusem (zwyczajem językowym) można uzasadniać wyjątkowe użycie wielkiej litery dla zaznaczenia, że jakaś nazwa jest nazwą indywidualną, własną, a nie gatunkową, pospolitą (poradnia.pwn.pl/lista.php?id=14944).  Niemniej matematyka jest matematyką i wyróżnianie wielką literą tej nauczanej na poziomie uniwersyteckim nie jest poważne.

To przypomnienie zasad pisowni zostało opublikowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 

Komunikat zawiera załącznikilitery.png

Wiadomość utworzona: 21 lutego 2014 07:30, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej