O wydziale

Historia
Wydział Transportu powstał 1 września 2002 roku. Wydział kontynuuje proces kształcenia na kierunku transport, który Politechnika Śląska rozpoczęła w roku 1969. Początkowo studia prowadzono w Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 1971 powstał Instytut Transportu i Komunikacji, który pełnił funkcję wydziału. W roku 1978 utworzono Wydział Transportu, który istniał do roku 1984, kiedy powołano Instytut Transportu (kierunkowy). W 1992 roku Instytut Transportu włączono w strukturę nowo utworzonego w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz kadry stworzył warunki do ponownego utworzenia Wydziału Transportu w roku 2002.
Dzieje do 2005 r. są przedstawione w artykule prof. Andrzeja Wilka pt. Rozwój kształcenia na kierunku transport na Politechnice Śląskiej. Od 1.10.2019 r. wydział nosi nazwę Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Działalność naukowa
Działalność naukowo-badawcza koncentruje się w następujących grupach tematycznych:

 • badania transportowe,
 • sterowanie ruchem w transporcie,
 • eksploatacja pojazdów,
 • budowa maszyn i pojazdów,
 • transport przemysłowy,
 • systemy informatyczne transportu,
 • telematyka transportu.

W ramach tych grup prowadzone są badania z zakresu:

 • oddziaływań środowiskowych i na człowieka w transporcie,
 • modeli niezawodnościowych i eksploatacyjnych w transporcie,
 • drgań i hałasu w transporcie,
 • metod spajania w środkach transportu,
 • elektromobilności,
 • ekomobilności,
 • materiałów stosowanych w pojazdach
 • optymalizacji sieci transportowych,
 • techniki mikroprocesorowej i badań symulacyjnych w transporcie,
 • modelowania matematycznego procesów spalania w silniku,
 • zastosowania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym,
 • zużycia elementów maszyn transportowych,
 • wspomagania komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych,
 • badania przekładni zębatych, sprzęgieł i taśm przenośników,
 • wibroakustycznej diagnostyki maszyn i pojazdów,
 • dynamiki zawieszeń,
 • zastosowania metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło-szyna,
 • zastosowania magnetycznych metod diagnozowania w transporcie,
 • wideodetekcji zdarzeń w transporcie,
 • komfortu i bezpieczeństwa transportu.


Współpraca
W ramach międzyuczelnianych umów programu Erasmus+ wydział współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi z Belgii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch:

Uczelnia  Kod ERASMUS  Adres WWW 
Karel de Grote University College
(Karel de Grote-Hogeschool)
B  ANTWERP59  www.kdg.be
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) in Sofia
(Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ))
BG SOFIA04 www.uacg.bg
Technical University of Sofia
(Технически университет – София)
BG SOFIA16 www.tu-sofia.bg
VŠB – Technical University of Ostrava 
(Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava)
CZ OSTRAVA01  www.vsb.cz
University of Pardubice; Jan Perner Transport Faculty
(Univerzita Pardubice; Dopravní fakulta Jana Pernera)
CZ PARDUB01 www.upce.cz
Czech Technical University
in Prague 
(České Vysoké Učení Technické v Praze)
CZ PRAHA10  www.cvut.cz
Cologne University of Applied Sciences 
(Fachhochschule Köln)
D  KOLN04  www.fh-koeln.de
ESIGETEL - Engineering School of Digital Sciences
(ESIGETEL - École d’Ingénieur des sciences du numérique)
F  AV-FONT02  www.esigetel.fr
University of Bordoux 1, Science and Technology
Université Bordeaux 1, Sciences et Technologies
F BORDEAU01 www.u-bordeaux1.fr
Technological Education Institute of Piraeus 
(Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά)
G  EGALEO01  www.teipir.gr
University of Zagreb;
Faculty of Transport and Traffic Sciences
(Sveučilišta u Zagrebu;
Fakultet prometnih znanosti)
HR ZAGREB01

www.unizg.hr

www.fpz.hr

University of Szeged 
(Szegedi Tudományegyetem)
HU SZEGED01  www.u-szeged.hu
University of Pisa
(Università di Pisa)
I PISA 01 www.unipi.it
Vilnius University of Applied Engineering Sciences
(Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija)
LT VILNIUS14  www.vtdko.lt
University St. Kliment Ohridski in Bitola
(Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола)
MK BITOLA01 www.uklo.edu.mk
University of Beira Interior 
(Universidade da Beira Interior (Covilhã))
P  COVILHA01  www.ubi.pt
University POLITEHNICA of Bucharest
(Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti)
RO BUCURES11 www.upb.ro
University of Ljubljana; Faculty of Maritime Studies and Transport (Portoroz)
(Univerza v Ljubljani; Fakulteta za pomorstvo in promet (Portorož))
SI LJUBLJA01 www.uni-lj.si 
www.fpp.uni-lj.si
Vocational College of Traffic and Transport Maribor
(Prometna šola Maribor, Višja prometna šola)
SI MARIBOR08  www.vpsmb.net
Technical University of Košice 
(Technická univerzita v Košiciach)
SK KOSICE03  www.tuke.sk
University of Žilina 
(Žilinská univerzita v Žiline)
SK ZILINA01  www.uniza.sk
Cranfield University UK CRANFIE01 www.cranfield.ac.uk
Polytechnic of Sibenik
(Veleučilišta u Šibenik)
HR SIBENIK01 www.vus.hr
Vilnius Gediminas Technical University
(Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas)
LT VILNUS 02 www.vgtu.lt
Kaunas University of Technology
(Kauno technologijos universitetas)
LT KAUNAS 02 www.ktu.edu
Klaipeda State University of Applied Sciences
(Klaipėdos valstybinė kolegija)
LT KLAIPED09 www.kvk.lt
"Angel Kanchev" University of Ruse
(Русенски университет "Ангел Кънчев")
BG ROUSSE01 www.uni-ruse.bg
Todor Kableshkov University of Transport, Sofia
(Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София)
BG SOFIA022 www.vtu.bg
University of Maribor
(Univerza v Mariboru)
SI MARIBOR01 www.um.si
Sapienza University
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza")
I ROMA01 www.uniroma1.it

University of Rijeka
(Sveučilište u Rijeci)

Faculty of Maritime Studies Rijeka
(Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

HR RIJEKA01

www.uniri.hr

www.pfri.uniri.hr

Transport and Telecommunication Institute
(Transporta un sakaru institūts)
LV RIGA31 www.tsi.lv/en
Polytechnic Institute of Maia – IPMAIA
(Instituto Politécnico da Maia)
P MAIA01 www.ipmaia.pt
The University of Palermo (UNIPA)
(Università degli Studi di Palermo)
I PALERMO01 www.unipa.it

University of Defence in Brno
(
Univerzita obrany v Brně)

Faculty of Military Leadership
(Fakulta vojenského leadershipu)

Faculty of Military Technology
(Fakulta vojenských technologii

CZ BRNO10 www.unob.cz

Ponadto w ramach umów o międzynarodowej współpracy akademickiej wydział współpracuje z uczelniami z Azerbejdżanu, Chorwacji, Czech, Gruzji, Islandii, Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Włoch:

 Uczelnia  Adres WWW
Riga Technical University 
(Rīgas Tehniskā universitāte)
www.rtu.lv
Petersburg State Transport University 
(Петербургский государственный университет путей сообщения)
www.pgups.ru
Zhytomyr State Technological University
(Житомирський державний технологічний університет)
www.ztu.edu.ua
Pryazovskyi State Technical University
(Приазовський державний технічний університет)
www.pstu.edu
Rostov State Transport University
(Ростовский государственный университет путей сообщения)
www.rgups.ru
Kazan (Volga Region) Federal University
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
www.kpfu.ru
Samara State Technical University
(Самарский государственный технический университет)
www.samgtu.ru
Kazakh Automobile and Road Institute (KazADI)
(Казахский автомобильно-дорожный институт (КАЗАДИ))
kazadi.edu.kz
Satbayev University
(Сәтбаев Университеті)

satbayev.university (kz)

The University of Zagreb
(Sveučilišta u Zagrebu)
www.unizg.hr
VŠB – Technical University of Ostrava
(Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava)
www.vsb.cz
University of Pisa
(Università di Pisa)
www.unipi.it
Tambov State Technical University
(Тамбовский государственный технический университет)
www.tstu.ru
Central-Asian University
(Орталық Азия университеті)
www.cau.kz
Kazakh Academy of Transport and Communications
(Қазақ көлік және коммуникация академиясына)
www.kazatk.kz
Tashkent Institute of Railway Transport Engineers
(Toshkent temir yo'l muhandislari instituti)
www.tashiit.com
Ural State University of Railway Transport
(Уральский государственный университет путей сообщения)
www.usurt.ru
Odesa National Maritime University
(Одеський національний морський університет)
www.osmu.odessa.ua
Reykjavik University
(Háskólinn í Reykjavík)
www.ru.is
LEPL – Georgian Technical University
(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი)
www.gtu.ge
Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V.  Lazaryan(Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) www.diit.edu.ua
Ukrainian State University of railway transport
(Український державний університет залізничного транспорту)
www.kart.edu.ua
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
www.snu.edu.ua
"St Kliment Ohridski" University – Bitola
(Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола)
www.uklo.edu.mk
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
nung.edu.ua
Lviv Polytechnic National University
(Національний університет «Львівська політехніка»)
www.lp.edu.ua  
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
(Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова) 
www.kname.edu.ua
Lviv National Agrarian University
(Львівський національний аграрний університет)
lnau.edu.ua
Belarusian National Technical University
(Белорусский национальный технический университет)
www.bntu.by
Azerbaijan Technical University
(Azərbaycan Texniki Universiteti)
aztu.edu.az
Akaki Tsereteli State University
(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
atsu.edu.ge
Batumi State Maritime Academy
(ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია)
bsma.edu.ge

W kraju wydział współpracuje z wieloma uczelniami i instytutami (m.in. AGH, Politechniką Warszawską, wydziałami transportu innych uczelni) oraz z wieloma zakładami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego.

Osiągnięcia
Wydział wypromował dotąd ponad 9000 absolwentów. Corocznie pracownicy wydziału publikują ponad 200 artykułów i referatów oraz wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej przez KBN), prac wdrożeniowych i usługowych. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Szereg pracowników wydziału jest członkami organizacji naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. PAN, International Institute of Acoustic and Vibration, Comité Européen de Normalisation). Wydział posiada uprawnienia  w zakresie certyfikacji urządzeń i pojazdów przeznaczonych do eksploatacji w PKP. Posiada również akredytację na prowadzenie studiów podyplomowych podwyższających kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli przedmiotów technicznych zgodnie z wymogami europejskiego stowarzyszenia IGIP.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O wydziale