Projekt inżynierski

Począwszy od 1 grudnia 2017 roku projekt inżynierski jest realizowany przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą (Proces dyplomowania – studia I stopnia) przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy projektowej, sposób oceny projektu i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego to:

 1. Projekt inżynierski wydrukowany w 3 egzemplarzach (wydrukowany dwustronnie, w miękkiej okładce) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą)
 2. Wyciąg z kart osiągnięć studenta (wydruk należy pobrać w dziekanacie)
 3. Zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5 cm
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów
 5. Karta konsultacji projektu inżynierskiego – Z2. 

Obowiązujące zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące pisania projektu, które należy stosować, zamieszczone są w przyjętych na wydziale wytycznych – Z1. Każda praca dyplomowa musi zawierać krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim – Z10.

Każdy student realizujący projekt inżynierski zobowiązany jest do konsultowania postępów pracy z kierującym projektem, a postęp pracy powinien być każdorazowo potwierdzany podpisem kierującego na karcie konsultacji – Z2. 

Początkowe strony projektu:

 1. strona tytułowa projektu inżynierskiego – dla wszystkich specjalności – druk Z3
 2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z  Regulaminem studiów
 3. oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego – druk Z4.Wszystkie dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana złożyć u sekretarza komisji egzaminu inżynierskiego danej specjalności.

Komplet załączników:

 

 

Praca magisterska

 

Począwszy od 1 grudnia 2017 roku praca magisterska jest realizowana przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą (Proces dyplomowania – studia II stopnia)  przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy magisterskiej, sposób jej oceny i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego to:

 1. Praca magisterska wydrukowana w 3 egzemplarzach (dwustronnie, w miękkiej okładce) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą)
 2. Wyciąg z kart osiągnięć studenta (wydruk należy pobrać w dziekanacie)
 3. Zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów
 5. Karta konsultacji pracy magisterskiej druk Z2
 6. Karta obiegowa karta.

Obowiązujące zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące pisania pracy magisterskiej, które należy stosować, zamieszczone są w przyjętych na wydziale wytycznych – Z1. Każda praca dyplomowa musi zawierać krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim – Z9.

Każdy student realizujący pracę magisterską zobowiązany jest do konsultowania postępów pracy z promotorem, a postęp pracy powinien być każdorazowo potwierdzany podpisem kierującego na karcie konsultacji – Z2.

Każdy dyplomant zobowiązany jest do zgłoszenia streszczenia pracy magisterskiej, w wyznaczonym terminie, na corocznie organizowaną studencką sesję naukową zgodnie z regulaminem studenckiej sesji naukowej – co stanowi jeden z warunków zaliczenia seminarium dyplomowego. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z Z3.

Początkowe strony pracy: 

 1. strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności druk Z4 
 2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z Regulaminem studiów
 3. oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej – druk Z5.

Wszystkie dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana złożyć u sekretarza komisji egzaminu dyplomowego danej specjalności.

 

Komplet załączników:

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Proces dyplomowania