Programy kształcenia

 

Programy studiów rozpoczynających się od lat akademickich 2019/2020 i 2020/2021 znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PŚ https://bip.polsl.pl/programy_studiow.aspx.

 

Transport (profil ogólnoakademicki)

 

Programy obowiązujące dla studiów rozpoczętych w roku akad. 2019/2020 i następnych:

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

 

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów
studia II stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

studia I stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim 
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia

 

Programy obowiązujące dla studiów rozpoczętych w roku akad. 2018/2019:

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów
studia II stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

studia I stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim 
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia

 Programy obowiązujące dla studiów rozpoczętych w roku akad. 2017/2018:

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów
studia II stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

studia I stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, stacjonarne,
w języku angielskim 
plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia

 

Programy obowiązujące dla studiów rozpoczętych w roku akad. 2015/2016 i 2016/2017: 

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów
studia II stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

Programy obowiązujące dla studiów rozpoczętych w roku akad. 2012/2013 i następnych:

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów
studia II stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów efekty kształcenia
studia II stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

Plany obowiązujące dla studiów rozpoczętych przed rokiem akad. 2012/2013:

Starsze plany studiów:

  • studia niestacjonarne stopnia II (uzupełniające magisterskie) rozpoczęte w roku 2008 – plan
  • studia niestacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie) rozpoczęte w roku  2009 i 2010 – plany_niest_uzup_mgr_2009-2010

 

Transport kolejowy (profil praktyczny)

Dla studiów rozpoczętych w roku 2019 i latach następnych plan studiów

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019 i następnych obowiązują: 

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

 

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

Dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018 obowiązują:

studia I stopnia, stacjonarne plany studiów karty przedmiotów

efekty kształcenia

 

studia I stopnia, niestacjonarne plany studiów karty przedmiotów

Dla studiów I stopnia rozpoczętych w roku akademickim 2016/2017 obowiązują:

plany studiów stacjonarnych (plik Excela - można pobrać przez prawy klik i zapisz…)

plany studiów niestacjonarnych (plik Excela - można pobrać przez prawy klik i zapisz…)

(przy zapisywaniu należy skorygować rozszerzenie nazwy pliku z .xlsx- na .xlsx)

karty przedmiotów

efekty kształcenia

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Programy kształcenia