Zwiększenie konkurencyjności
na rynku usług motoryzacyjnych
i transportu samochodowego

 

2.01.2017 r. Wydział Transportu rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych i transportu samochodowego” nr POWR.03.01.00-00-K398/16, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt jest skierowany do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów drugiego stopnia Wydziału Transportu oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Projekt ma na celu wyposażenie beneficjentów ostatecznych w kluczowe kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku pracy.
W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w takich formach wsparcia jak certyfikowane szkolenia, dodatkowe zajęcia realizowane w formie projektowej, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia współrealizowane z pracodawcami oraz wizyty studyjne u pracodawców. Działania określone niniejszym projektem będą istotnym elementem wspierającym tok kształcenia studentów obu Wydziałów – będą uzupełniać wiedzę studenta o praktyczne umiejętności.
Projekt będzie realizowany cyklicznie w 3 edycjach. Pierwsza edycja projektu rusza już w marcu.
W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

  1. Diagnostyka, weryfikacja oraz regeneracja turbosprężarek silników spalinowych
  2. Diagnosta samochodowy
  3. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług transportowych
  4. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług motoryzacyjnych
  5. Pozyskiwanie środków unijnych
  6. Koszty w transporcie
  7. Planowanie kariery
  8. Techniczny język niemiecki
  9. Projektowanie obiektów obsługowo-naprawczych dla transportu samochodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapisy na szkolenia rozpoczęły się w dniu 20.02.2017.
Szczegółowe informacje udostępnianie będą na stronie Wydziału w zakładce projektu oraz w sekretariacie Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych – pok. 108 i w pok. 116.

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Ankieta rekrutacyjna
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Formularz
4. Oświadczenie

Dokumenty można pobrać i wypełnione dostarczyć do pokoju 116, w godzinach 8:30-15:00, od poniedziałku do piątku.
Do powyższych dokumentów należy dołączyć „zaświadczenie o statusie studenta”.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych i transportu samochodowego