„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną [...] i podlega udostępnieniu”...

„Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej”...

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Pełny tekst - http://www.bip.gov.pl/articles/view/41.

------

Od 1.09.2017 r. uczelniane akty normatywne są udostępniane w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej (https://prawo.polsl.pl). 

-----

Podstawowe dokumenty Politechniki Śląskiej są dostępne też w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.polsl.pl/Dokumenty/Forms/Dokumenty%20oglne.aspx.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - https://bip.polsl.pl/info_publiczna_wniosek.aspx.

 -----

Dokumentacja SOTS (Systemu Obsługi Toku Studiów)
https://sotsinfo.polsl.pl/dokumenty.aspx
https://sotsinfo.polsl.pl/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przepisy i dokumenty