Władze wydziału

 dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
dziekan

 

dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
prodziekan ds. kształcenia

 

 dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji

 

 dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
prodziekan ds. współpracy i rozwoju

 

Rada dziekańska 

Dziekan
– dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ

Prodziekani
– dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
– dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
– dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ

Kierownicy jednostek wewnętrznych
– prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (RT1)
– dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ (RT2)
– dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ (RT3)
– dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ (RT4)


Przedstawiciel samorządu studenckiego i doktorantów
– mgr inż. Katarzyna Turoń

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
– Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP w Gliwicach
– Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu urzędu miasta Katowice
– Adam Juretko, dyrektor ds. rozwoju Bombardier Transportation (ZWUS).


W posiedzeniach rady uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych:
– dr inż. Andrzej Hełka (NSZZ Solidarność)
– dr inż. Mirosław Witaszek (ZNP).


 

Pełnomocnicy dziekana WTIL na lata 2020–2024, koordynatorzy, administratorzy

pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. gospodarki substancjami, mieszaninami i odpadami niebezpiecznymi – inż. Tomasz Cofała

pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Andrzej Hełka

pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – dr inż. Robert Wieszała

pełnomocnik ds. zarządzania projektami – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. bhp – dr inż. Mirosław Witaszek

pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. zdalnej edukacji – dr hab. inż. Wiesław Pamuła, profesor uczelni

pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO) – dr inż. Mirosław Witaszek

koordynator ds. systemu POL-on – dr hab. inż. Marcin Staniek, profesor uczelni

lokalny administrator danych osobowych – dr hab. inż. Piotr Folęga, profesor uczelni

lokalni administratorzy systemu informatycznego (LASI) – dr inż. Szymon Surma, mgr inż. Andrzej Trzaska

 


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Władze Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej