Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Obecnie Politechnika Śląska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz największą na Górnym Śląsku.
 
Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego, w myśl uchwalonej przez Senat uczelni strategii jej rozwoju, jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji, a także prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw. Natomiast wizja rozwoju Politechniki Śląskiej, zapisana w tym samym dokumencie, mówi o tym, iż po roku 2020 Politechnika Śląska powinna być postrzegana jako innowacyjne centrum kształcenia, nauki oraz transferu technologii i zajmować znaczącą pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
 
Uczelnia kształci 25 tys. studentów, w tym około 18,5 tys. na studiach stacjonarnych. Oferuje ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej na 15 wydziałach zlokalizowanych w trzech miastach Śląska: Gliwicach, Katowicach i Zabrzu. Niedawno w strukturę Politechniki Śląskiej weszły kolejne jednostki na prawach wydziału – w 2011 r. Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne, a także Kolegium Języków Obcych, zaś w 2013 r. Kolegium Pedagogiczne. W organizacji znajdują się kolejne jednostki: Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku”, a także Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego w Sosnowcu.
 
Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy sprawiły, że oprócz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej Politechnika Śląska stała się także znaczącym partnerem biznesowym. Będąc największą uczelnią techniczną w naszym regionie i zatrudniając na piętnastu wydziałach wysokiej klasy specjalistów, uczelnia jest w stanie odpowiedzieć na różnorodne potrzeby technologiczne środowiska gospodarczego. Poza wiedzą pracowników naukowych dysponuje bogatą bazą patentów, specjalistyczną aparaturą oraz zasobami informacyjnymi i bibliotecznymi. Obszary współpracy dotyczą najczęściej: zlecenia opracowania nowej technologii, zaprojektowania nowej usługi lub produktu, wykonania badań zleconych, opinii o innowacyjności lub audytu technologicznego, licencjonowania lub nabycia praw do patentów czy wyników badań, a także doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu