Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

8 stycznia 2010
Wiosenne konkursy w ramach Programów ERASMUS i TEMPUS
Do 12 marca 2010 r. można składać do Narodowej Agencji Programu LLP-ERASMUS wnioski o dofinansowanie realizacji projektów typu "Kurs intensywny"; oraz „Mobliność – szkoły wyższe”, natomiast do 09 marca można składać wnioski do Programu TEMPUS. Kurs intensywny Programu Erasmus to krótki (min. 10 kolejnych dni roboczych, maksimum 6 tygodni) cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów. Projekt przygotowują minimum 3 uczelnie/instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE. Zarówno uczelnia koordynująca, jak i inne uczelnie biorące udział w projekcie muszą posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmusa. Większa liczba uczelni/ instytucji partnerskich reprezentująca większą liczbę krajów uczestniczących w programie zapewnia większy wymiar europejski projektu i zwiększa jego szanse na pozytywną ocenę. W kursie powinno uczestniczyć od 10 do 60 studentów. Przyznane fundusze można wykorzystać na podróże i utrzymanie uczestniczących w kursie nauczycieli i studentów z uczelni partnerskich, przybyłych z innej miejscowości lub z innego kraju (w stosunku do miejsca organizacji kursu) oraz na organizację kursu - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu. Bliższe informacje o konkursie oraz przydatne dokumenty można znaleźć na stronie: http://erasmus.org.pl/preview.php/ida/223 , natomiast spotkanie informacyjne odbędzie się 5 lutego w Warszawie. W działaniach typu "Mobilność - szkoły wyższe" nauczyciele akademiccy mogą wyjechać w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres od kilku dni do 6 tygodni do uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste szkoły (wydziały) podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać na okres od 1 do 6 tygodni do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). W tym przypadku nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą. Więcej o konkursie można przeczytać na stronie: http://erasmus.org.pl/index.php/ida/45/#wyjazdy_dydaktyczne , natomiast spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lutego w Warszawie. Celem programu TEMPUS jest ułatwianie współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz sąsiadujących krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. III zaproszenie do składania wniosków ma na celu promowanie wielostronnej współpracy między instytucjami, władzami oraz organizacjami działającymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich oraz koncentruje się na reformie i modernizacji szkolnictwa wyższego. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenie do składania wniosków wynosi 53,8 mln EUR Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php Dzień informacyjny odbędzie się 8 lutego w Warszawie. Na powyższe spotkania organizowane przez Narodową Agencję Programu ERASMUS można zarejestrować sięna stronie: http://rejestracja.erasmus.org.pl/rejestracja/rejestracja.php

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2010 14:06, autor: Małgorzata Karkoszka-Janota
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2010 14:12, wykonana przez: Małgorzata Karkoszka-Janota
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wartość pola Tytuł.