Rada Naukowa

Anna Błach
Ted Branoff (USA)
Modris Dobelis (Łotwa)
Bogusław Januszewski
Natalia Kaygorodtseva (Rosja)
Cornelie Leopold (Niemcy)
Vsevolod Mikhailenko (Ukraina)
Jarosław Mirski
Vidmantas Nenorta (Litwa)
Pavel Pech (Czechy)
Stefan Przewłocki
Leonid Shabeka (Białoruś)
Daniela Velichová (Słowacja)
Krzysztof Witczyński

Opracował Piotr Dudzik