Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
Edwin Koźniewski

Redaktorzy działowi:
Renata Górska - Dydaktyka i historia
Edwin Koźniewski - Teoria
Maciej Piekarski - Zastosowania
Krzysztof T. Tytkowski - Zastosowania

Sekretarz redakcji:
Monika Sroka-Bizoń

Redaktorzy techniczni:
Krzysztof T. Tytkowski
Danuta Bombik

Redaktor językowy:
Barbara Skarka

Redaktor statystyczny:
Edwin Koźniewski

Redakcja czasopisma The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1644-9363).
Czasopismo jest wydawane raz lub dwa razy w roku przez Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Opracował Piotr Dudzik