Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki.

Praktyczne podejście do programu HORYZONT 2020

 

27 listopada 2014

Centrum Edukacyjno-Kongresowe,ul. Konarskiego 18B, Gliwice

Aula B

Moderacja: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki 

9:30  - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Powitanie - Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

10:10 – 10:50

WSPARCIE MNiSW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W PR H2020 – dr Waldemar Szymański

·    PAKT DLA HORYZONTU 2020 – oczekiwania MNiSW wobec przystępujących instytucji

·    Granty na Granty

·    Dofinansowanie do wynagrodzeń

·    Propozycja zmiany oceny parametrycznej jednostek naukowych

10:50 – 11:00

HORYZONT 2020 - wyniki po 1-szych konkursach H2020, w tym udział polskich podmiotów

Andrzej Galik - zastępca dyrektora KPK

11:00 – 11:30

Jak praktycznie odnaleźć swoje miejsce w programie HORYZONT 2020

OFERTA Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020

Katarzyna Markiewicz-Śliwa - koordynator RPK Politechnika Śląska

11:30 -  12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:50

Programy strategiczne i programy pracy, czyli jak KE programuje tematykę badań, harmonogram najbliższych konkursów ICT oraz Energii

Katarzyna Sobótka-Demianowska - członek komitetu programowego Bezpieczna, czysta i efektywna energia, KPK, TOP 500 INNOVATORS

Andrzej Galik -zastępca dyrektora KPK, członek komitetu programowego Technologie komunikacyjne i informacyjne

12:50 - 13:05

Najlepsze praktyki w zakresie  współpracy międzynarodowej - Jak skutecznie pozyskać projekt badawczy w roli koordynatora międzynarodowego konsorcjum

Ewa Magiera, koordynator projektu ISS-EWATUS realizowanego w programie ICT, Uniwersytet Śląski

13:05 – 13:45

Doświadczenia z ewaluacji projektów w programie Horyzont 2020

Projekty badawcze w programie Horyzont 2020 okiem eksperta oceniającego

Sebastian Werle - Politechnika Śląska, ekspert Komisji Europejskiej w temacie Bezpieczna, czysta i efektywna energia

Krzysztof Grochla - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej  Polskiej Akademii Nauk, ekspert Komisji Europejskiej w temacie Teleinformatyka, TOP 500 INNOVATORS

13:45 – 14:00

Dyskusja (potrzeby środowiska naukowego)

14:00 - 15:00

Obiad

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program