Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

AKTUALNOŚCI

Konferencja tematyczna w ramach POB5
25 marca odbędzie się konferencja tematyczna poświęcona dwóm podobszarom POB5: automatyzacji procesów produkcyjnych, automatyce przemysłowej, teorii sterowania, sterowaniu procesami oraz robotyzacji produkcji (w tym robotyce mobilnej, robotom autonomicznym, robotom usługowym, zagadnieniom związanym ze współpracą człowieka z robotem)... (więcej)

E-seminarium naukowe POB1: „Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna”
24 marca odbędzie się spotkanie w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1: „Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna”. Gościem seminarium będzie dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG, która wygłosi referat „Fantomy tkanek biologicznych”... (więcej)

Webinar w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 5
4 marca odbędzie się webinar „Jak efektywnie i racjonalnie wdrażać podejście "Przemysł 4.0" na bazie kilkuletnich doświadczeń przedstawiciela WKC Chemnitz” zorganizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badań 5, cykl „Spotkania z Przemysłem”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00 ... (więcej)

Seminarium naukowe w ramach POB1
24 lutego odbędzie się seminarium z udziałem prof. Arkadiusza Gertycha z Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. Spotkanie jest realizowane w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. … (więcej)

Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej
Jego Magnificencja Rektor prof. Arkadiusz Mężyk zaprasza na otwarte spotkanie ze Wspólnotą Uczelni poświęcone przedstawieniu zaawansowania realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Politechnice Śląskiej.... (więcej)

Dodatkowe środki na projekty SKN
Studenci już po raz trzeci mogą starać się o przyznanie dofinansowania na projekty przeprowadzane w ramach studenckich kół naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2021 r... (więcej)

Granty i stypendia w programach projakościowych – podsumowanie 2020 roku
Programy projakościowe są jednym z głównych narzędzi realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Ich zasadniczym celem jest, poprzez udzielanie grantów lub stypendiów, motywowanie oraz wspieranie pracowników, doktorantów i studentów w celu dążenia do doskonałości naukowej, wzrostu umiędzynarodowienia oraz unowocześniania kształcenia opartego o badania i innowacje..... (więcej)

Nowe programy – zatrudnianie i zapraszanie wybitnych naukowców. Każdy może pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów!
Uruchomiono drugą edycję programu związanego z zapraszaniem na Uczelnię wybitnych doświadczonych i wybitnych młodych naukowców.... (więcej)

Seminarium podsumowujące działania w ramach POB5
21 stycznia odbędzie się seminarium poświęcone podsumowaniu działań w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz planom na obecny rok. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. ... (więcej)

Referat prof. Wojciecha Wojakowskiego w ramach seminarium naukowego POB1
20 stycznia 2021 r. o godzinie 16:00 odbędzie się trzecie seminarium naukowe w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. Referat pt. „Postępy w technice małoinwazyjnego leczenia chorób serca” wygłosi prof. Wojciech Wojakowski. … (więcej)

V konferencja tematyczna POB5
17 grudnia odbędzie się V konferencja tematyczna poświęcona społeczno-kulturowym i metodologicznym wyzwaniom Przemysłu 4.0 oraz projektowaniu i konstruowaniu. w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. … (więcej)

IV konferencja tematyczna POB5
10 grudnia odbędzie się IV konferencja tematyczna poświęcona problematyce zastosowania wirtualnej rzeczywistości i szybkiemu prototypowaniu w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. … (więcej)

Zaproszenie na zdalny wykład Prof. Sarah Baatout „Why space radiation matters? Dealing with space radiation to get to the Moon and Mars” w ramach seminarium naukowego POB1
W najbliższą środę 16 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 odbędzie się drugie seminarium naukowe w ramach POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna … (więcej)

Konferencje tematyczne w trybie zdalnym w ramach POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – zapraszamy do aktywnego udziału
W najbliższy czwartek 19 listopada o godzinie 14:00 odbędzie się konferencja tematyczna w trybie zdalnym w obszarze POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. … (więcej)

Dodatkowe środki na projekty PBL – IV edycja
Już po raz czwarty członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mają możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach specjalnego konkursu … (więcej)

Konferencje w trybie zdalnym na temat Priorytetowych Obszarów Badawczych – zapraszamy do aktywnego udziału
W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Politechnika Śląska zamierza skumulować potencjał oraz znacząco rozwinąć współpracę wewnętrzną i zewnętrzną w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB)… (więcej)

Projekty z Politechniki Śląskiej otrzymały finansowanie z NCBiR
Cztery projekty z Politechniki Śląskiej otrzymały finansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu LIDER prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju... (więcej)

Politechnika Śląska w rankingach
Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacjach zestawiających uczelnie w skali krajowej i międzynarodowej... (więcej)

Politechnika Śląska w gronie Uniwersytetów Europejskich
Politechnika Śląska znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków... (więcej)

Politechnika Śląska z certyfikatem Uczelni Liderów!
Politechnika Śląska została wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów 2020”... (więcej)

Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu QS World University Rankings 2021
Politechnika Śląska po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings... (więcej)

Politechnika Śląska i Miasto Bytom realizują wspólny projekt rewitalizacji terenów pogórniczych
Zawarte 22 maja porozumienie umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji... (więcej)

Politechnika Śląska zacieśnia współpracę z Centrum Łukasiewicz
Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz intensyfikują współpracę badawczo-rozwojową dla biznesu. Kluczowe postanowienia podpisanego porozumienia obejmują wspólne prace nad utworzeniem w województwie śląskim Hubu Informacji Cyfrowych (EDIH)... (więcej)

Nowy projekt badawczy z programu „Horyzont 2020” na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
Na Wydziale Budownictwa 1 kwietnia rozpoczął się nowy projekt badawczy pod tytułem: „Integrated Porous Cementitious Nanocomposites In Non-Residential Building Envelopes For Green Active/Passive Energy Storage (NRG-STORAGE)”, realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”... (więcej)

Politechnika Śląska stworzyła internetowy system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19
Zespół naukowców z Politechniki Śląskiej opracował system internetowy CIRCA do wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19. Analiza jest wykonywana na podstawie zdjęć RTG płuc pacjentów... (więcej)

Komercjalizacja badań i ochrona patentowa wynalazków
W związku z opracowywaniem przez pracowników Politechniki nowych koncepcji i urządzeń dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii zaprasza do korzystania ze swoich usług związanych z komercjalizacją i ochroną patentową powstałych rozwiązań... (więcej)

Podsumowanie 3. edycji Project Based Learning
Projekt nowych „Indywidualnych Programów Studiów w formie Project Based Learning (PBL)” osiągnął właśnie swój półmetek. W panelu podsumowującym wzięło udział ponad 150 studentów i pracowników Politechniki Śląskiej... (więcej)

Powstało Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska
Inauguracja merytorycznej działalności Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej w Centrum Nowych Technologii. Gmach CNT to siedziba nowej, niezwykle ważnej dla otoczenia społeczno-gospodarczego uczelnianej jednostki... (więcej)

Nowe laboratorium Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej
Studenci Politechniki Śląskiej wezmą na warsztat bezpieczeństwo i niezawodność samochodów. Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym uruchomiono pierwszą w Polsce Pracownię Atlas Copco – światowego producenta rozwiązań technologicznych i produkcyjnych Przemysłu 4.0... (więcej)

Inauguracja trzeciej edycji Programu mentorskiego
W Sali Senatu Politechniki Śląskiej została zainaugurowana trzecia edycja Programu mentorskiego skierowanego do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich oraz laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”... (więcej)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu