Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Program mentorski Politechniki Śląskiej  d
la kogo?
 
Program mentorski dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej adresowany jest – jak sama nazwa wskazuje – do najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, podejmujących studia na Politechnice Śląskiej w roku, w którym zdawali egzamin dojrzałości, uprawniający ich do wzięcia udziału w programie (wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ponadto program kierowany jest do laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
 
Do programu mogą aplikować absolwenci szkół średnich podejmujący studia na Politechnice Śląskiej, którzy wykażą się najlepszymi osiągnięciami na wcześniejszych etapach edukacji. Do programu zostaną zakwalifikowani „najlepsi maturzyści” (wg komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
  • osoby, które otrzymały 100% punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, w tym laureaci olimpiad przedmiotowych,
  • osoby, które znalazły się w grupie nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia,
  • laureaci I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.

Rozwiń skrzydła 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu