Komitet Honorowy

dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

dr Andrea Bekić - Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek dr h.c. mult. - Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001

Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki w latach 1998-2001

dr hab. Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Związku Miast Polskich

prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski - Członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, kierownik Katedry Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Etyki Biznesu (CEBI) w Warszawie

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik dr h.c., rektor Politechniki Śląskiej

Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika

prof. Pol. Śl. dr hab. Aleksandra Kuzior - Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej

Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Elekt Politechniki Śląskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego PŚ

prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak - Założyciel Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji

Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wiktor Pawlik- Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Wojciech Saługa - Marszałek województwa śląskiego

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN
Polska, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM

prof. dr hab. inż. Marian Turek - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

dr inż. Tomasz Zieliński - Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, UE w Katowicach

prof. dr hab. Leszek Żabiński - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Andrzej Żylak - Konsul honorowy Republiki Chorwacji, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kongres - Komitet Honorowy