Komitet Naukowy

prof. dr. Petra Ahrweiler - European Academy GmbH, Head of Department “Innovation Lab”, Niemcy

prof. dr Michael Aßländer - Technishe Universität Dresden Internationales Hochshulinstitut Zittau, Niemcy, member of Executive Committe of EBEN

MinRat Prof. DDr. Heinrich Badura - Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, Katowice; Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dep. Wissenschaftsvermittlung,  Stabstelle – Support International, Wiedeń, Austria

prof. dr Gerhard Banse - Berliner Zentrum Technik & Kultur, Niemcy

prof. UE dr hab. inż. Piotr Bartkowiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Jan Brzóska - Politechnika Śląska

prof. APS dr hab. Helena Ciążela - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

doc. Ing. Phd. Helena Cierna - Technical University in Zvolen, Słowacja

dr hab. Agata Chudzicka - Czupała - Uniwersytet Śląski

dr hab. Małgorzata Dobrowolska - Uniwersytet Śląski

prof. PB dr hab. inż. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. PhDr. Daniela Fobelova, PhD - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD - kierownik Katedry Etyki i Etyki Stosowanej, Wydział Filozofii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

prof. dr Armin Grunwald - Karlsruhe Institute of Technology, Head of the Office of Technology Assessment at the German Bundestag, Niemcy

prof. dr hab. Zbigniew Hull - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk - kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i Wiedzą Politechniki Częstochowskiej

prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski - Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

dr hab. Izabela Jonek-Kowalska - Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak - dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - dyrektor Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

prof. dr hab. Andrzej Kiepas - kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji, Uniwersytet Śląski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka - Polska Akademia Nauk

dr hab. inż. Mariusz Ligarski - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Alla Lobanova -  Krivoy Rog National University, Krzywy Róg, Ukraina

prof. Pol. Śl, dr hab. inż. Anna Michna  - Politechnika Śląska

doc. PhDr. Zuzana Palovičová - CSc., Slovenská Akadémia Vied, Słowacja

prof. UKW dr hab. Andrzej Papuziński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. Pol. Lub. dr hab. Artur Pawłowski - Profesor Politechniki Lubelskiej

prof. PhDr. Zlatica Plasienkova, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja

prof. PhD Yaroslav Shramko - Vice-rector for Research, Krivoy Rog National University, Ukraina

dr hab. Zbigniew Spendel - Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. UO dr hab. Piotr Stec - dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski

dr hab. Danuta Szwajca - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Nicanor Ursua - University of Basque Country, Hiszpania

prof. em. UMK dr hab. Ryszard Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski - dyrektor Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

dr hab. Mariusz Wojewoda - Uniwersytet Śląski

prof. PŚ dr hab. inż. Radosław Wolniak - Politechnika Śląska

prof. PO dr hab. Mariusz Zieliński - Politechnika Opolska 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kongres - Komitet Naukowy