Program ramowy

Od  9.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.30 – Rozpoczęcie Kongresu
Wystąpienia przedstawicieli organizatorów i zaproszonych gości

10.30 -11.00
Wykład plenarny – prof. Gerhard Banse (Berliner Zentrum Technik & Kultur) – “Sustainable Development and Technology” (tłumaczenie symultaniczne)
Dyskusja

11.00 – 12.30
Jak samorządy mogą wspierać etyczny biznes? – dyskusja panelowa

12.30 – 13.00
Przerwa na kawę

13.00 – 14.30
CSR między teorią a praktyką – dyskusja panelowa

14.30 – 15.00
Przerwa na obiad

15.00 – 18.00
Referaty w sekcjach tematycznych

18.00
Koncert

Framework program

From  9.00 – Registration of participants

10.00-10.30 – Beginning of the Congress
Speeches of representatives of the organizers and invited guests

10.30 -11.00
Plenary lecture – prof. Gerhard Banse (Berliner Zentrum Technik & Kultur) – “Sustainable Development and Technology” (simultaneous translation)
Discussion

11.00 – 12.30
How governments can promote ethical business? - Panel Discussion

12.30 – 13.00
Coffee break

13.00 – 14.30
CSR between theory and practice - Panel Discussion

14.30 – 15.00
Lunch break

15.00 – 18.00
Lectures in thematic sections

18.00
Concert

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kongres - Program