Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek dr h.c. mult. - poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001

Prof. dr hab. Roman Cieślak - Rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie

Tadeusz Donocik - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki w latach 1998-2001

Prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski - członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, kierownik Katedry Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Etyki Biznesu (CEBI) w Warszawie

Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Piotr Kuczera - prezydent Miasta Rybnika

Prof. Pol. Śl. dr hab. Aleksandra Kuzior - Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej

Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej

Wiktor Pawlik- Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Prof. SWPS dr hab. Katarzyna Popiołek -  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Prof. UE dr hab. Robert Tomanek - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wojciech Saługa - Marszałek województwa śląskiego

Prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski - dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Dr inż. Tomasz Zieliński - dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, UE w Katowicach

Andrzej Żylak - konsul honorowy Republiki Chorwacji, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kongres 2018 - Komitet Honorowy