Komitet Naukowy

Prof. Dr. Petra Ahrweiler - European Academy GmbH, Head of Department “Innovation Lab”, Niemcy

Prof. Dr Michael Aßländer - Technishe Universität Dresden Internationales Hochshulinstitut Zittau, Niemcy, member of Executive Committe of EBEN

Prof. DDr. Heinrich Badura - Honorarprofessor der Schlesischen Universität Katowice, Vorsitzender der Ethikkommission an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wiedeń, Austria

Prof. Dr Gerhard Banse - Berliner Zentrum Technik & Kultur, Niemcy

Prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Prof. UE dr hab. inż. Piotr Bartkowiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska – Uniwersytet Łódzki

Prof. ATH dr hab. Jan Burzyński - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. SWPS dr hab. Agata Chudzicka-Czupała - Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS, Katowice

Prof. APS dr hab. Helena Ciążela - Akademia Pedagogiki Specjalnej  w Warszawie

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Czakon - Uniwersytet Śląski

Prof. PŚ dr hab. Małgorzata Dobrowolska - Politechnika Ślaska

Prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. PhDr. Daniela Fobelova, PhD - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD - kierownik Katedry Etyki i Etyki Stosowanej, Wydział Filozofii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Prof. Dr. Armin Grunwald - Karlsruhe Institute of Technology, Head of the Office of Technology Assessment at the German Bundestag, Niemcy

Dr hab. Patrycja Hąbek, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk - kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i Wiedzą Politechniki Częstochowskiej

Prof. PŚ dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Politechnika Śląska, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - dyrektor Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas - Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka - Polska Akademia Nauk

Prof. PŚ dr hab. inż. Mariusz Ligarski - Politechnika Śląska

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek - Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Moczulski - Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Alla Lobanova -  Krivoy Rog National University, Krzywy Róg, Ukraina

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doc. PhDr. Zuzana Palovičová - CSc., Slovenská Akadémia Vied, Słowacja

Prof. UKW dr hab. Andrzej Papuziński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Zdzisława Piątek - Uniwersytet Jagielloński

Prof. PŚ dr hab. Beata Pituła - Politechnika Śląska

Ks. prof. UE dr hab. Grzegorz Polok - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Prof. UŚ dr hab. Robert Pyka - Uniwersytet Śląski

Prof. Dr. Meir Russ – Austin E. Cofrin School of Business at University of Wisconsin-Green Bay, USA

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. PhD Yaroslav Shramko - Vice-rector for Research, Krivoy Rog National University, Ukraina
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Mariusz Wojewoda - Uniwersytet Śląski

Prof. PŚ dr hab. inż. Radosław Wolniak - Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Lech Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. PŚ dr hab. Krzysztof Zamasz, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Prof. PO dr hab. Mariusz Zieliński - Politechnika Opolska 

Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. - Constantine the Philosopher University in Nitra

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kongres 2018 - Komitet Naukowy