Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne nr 4/2019

Strony tytułowe, Rada Naukowa, Kolegium Redakcyjne

Spis treści/Contents

1. Aleksandra Kuzior, Waldemar Czajkowski – Filozofia umysłu a sztuczna inteligencja

2. Radosław Wolniak – Organizacja pomocy społecznej w Polsce

3. Aleksandra Kuzior – Niepełnosprawność – wstęp do problematyki

4. Bogdan Pliszka – Migracje. Wyzwanie współczesnej Ukrainy.

5. Paulina Kuzior, Aleksandra Kuzior – Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Numer 2019/4