4 czerwca 2019
Konkurs WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI ŚLASKIEJ
Szanowni Państwo! Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji Regulaminu Konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Śląskiej Kapituła konkursu postanowiła rozpocząć przebieg konkursu w obecnym roku 2019 i ustala termin zgłaszania kandydatów do uzyskania tego tytułu do 15 lipca 2019 r. Konkurs zgodnie z regulaminem przebiegać będzie w dwu kategoriach: o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Wybitny Absolwent Junior Politechniki Śląskiej dla absolwentów, których działalność zawodowa obejmuje okres do 10-ciu lat od ukończenia studiów. Ponieważ kandydatury, zgodnie z pkt. 5 regulaminu, mogą składać absolwenci i pracownicy Politechniki Śląskiej oraz Oddziały i Koła Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Zgłoszenia pisemne z uzasadnieniem (300 – 500 wyrazów) będą przyjmowane przez sekretariat Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym do dnia 15 lipca 2019 r. Zgłoszenia można składać osobiście lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: RWS@polsl.pl Regulamin Konkursu w załączniku

Komunikat zawiera załącznikiRegulamin konkursu.pdf

Wiadomość utworzona: 4 czerwca 2019 12:39, autor: Lech Dobrowolski
Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2019 20:20, wykonana przez: Lech Dobrowolski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Stowarzyszenia Wychowanków