24 stycznia 2017
Informacje dla uczestników niedzielnych wycieczek w góry na narty i pieszych wędrówek zimowych

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Oddział Komisja Turystyki

ul. Pszczyńska 85, 44-100 Gliwice

 

NIEDZIELNE WYCIECZKI W GÓRY NA NARTY I PIESZE WĘDRÓKI ZIMOWE 2014

 

Informacje organizacyjno-porządkowe

 

·   Zapisy udziałów w wycieczkach przyjmowane są pod telefonem 698-349-213 (także pod numerem 32-237-13-32) od poniedziałku do czwartku w godz. 16-18.30. Możliwe są również zapisy w autobusie na wycieczce poprzedzającej datę wyjazdu, a zgłoszenia przyjmowane są tylko na najbliższą wycieczkę. O zakwalifikowaniu na listę uczestników wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosi się także o kontakt w celu potwierdzenia aktualności wycieczki.

 

·   Informacje o programach naszych wycieczek wywieszane są na tablicy ogłoszeń (bezpośrednio przy wejściu do gmachu Politechniki Śląskiej – Wydział IŚiE, ul. Konarskiego 18) oraz zamieszczane na stronie internetowej naszej Uczelni – www.polsl.pl – Politechnika Śląska – link Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Równocześnie uczestnicy wycieczek niedzielnych otrzymują wersję papierową programów. 

 

·   Uwagi organizacyjne. Listy uczestników wywieszane są na tablicy ogłoszeń w piątki przed terminem wycieczki. Wejście do autobusu następuje na podstawie odczytywanej listy uczestników. Odjazd autobusu następuje każdorazowo sprzed gmachu Politechniki Śląskiej (przy wejściu na Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz do Administracji Centralnej) przy
ul. Konarskiego 18 w Gliwicach o oznaczonej godzinie (dojazd od ul. Zimnej Wody). Prosi się uczestników wycieczki
o zgłaszanie się rano na ok. 15 min. przed oznaczoną godziną wyjazdu autobusu oraz z pewnym wyprzedzeniem przed odjazdem powrotnym autobusu z ustalonego miejsca postoju.

 

·   Oferta wycieczkowa skierowana jest do absolwentów, pracowników i sympatyków Politechniki Śląskiej. Pierwszeństwo 
w udziale w wycieczkach posiadają członkowie Komisji Turystyki Stowarzyszenia Wychowanków naszej Uczelni. Zgodnie ze Statutem członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która złoży deklarację przystąpienia i opłaci składkę członkowską. Członkami zwyczajnymi są absolwenci dowolnych studiów ukończonych w Politechnice Śląskiej (w tym podyplomowych i doktorskich), natomiast członkami wspierającymi mogą być inne osoby dorosłe (sympatycy). Zgłoszenia przynależności członkowskiej do Komisji Turystyki przyjmowane są analogicznie do zapisów udziałów w wycieczkach. Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa oraz praw i obowiązków członków Stowarzyszenia zawarte są w rozdziale III Statutu. Członkowstwo w Komisji Turystyki jest niezależne od członkowstwa w innych Oddziałach i Kołach Stowarzyszenia. 

 

·   Głównym celem organizowanych wycieczek jest ruch w ramach przejść pieszych w górach i w jurze oraz poznawanie ciekawych miejsc, stąd nasze wyjazdy oprócz charakteru turystycznego posiadają także walory krajoznawczo-przyrodnicze oraz historyczno-sakralne. Celem uzupełniającym wycieczek jest integracja absolwentów i pracowników Uczelni oraz pozostałych uczestników-sympatyków. Naczelnymi zasadami naszych wycieczek są punktualność oraz wędrowanie według ustalonych przejść, z tym że zazwyczaj planujemy dwie trasy-dłuższą i krótszą i każda grupa posiada swojego opiekuna.

 

·   Wycieczki każdorazowo są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) według Polisy PZU Wojażer,
w zimie narciarze są dodatkowo ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie na terenie Czech i Słowacji obejmuje także koszty pomocy i leczenia.

 

·   Informacje o planach wycieczek, z wyprzedzeniem miesięcznym, wywieszane są w nowej gablotce usytuowanej przy wejściu do gmachu Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 oraz zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach – www.polsl.pl – Politechnika Śląska – link Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Oprócz tego stali uczestnicy wycieczek otrzymują wersję papierową programów tych wyjazdów. Dodatkowe informacje o niedzielnych wycieczkach w góry można także uzyskać pod w/w numerami telefonów.

 

·   Zapisy udziału w wycieczkach przyjmowane są pod telefonem 698-349-213 (także pod numerem 32-237-13-32) tylko od poniedziałku, poprzedzającego termin wycieczki, do czwartku. Możliwe są również zapisy w autobusie na wycieczce poprzedzającej datę wyjazdu. Przy kwalifikowaniu udziału w wycieczkach pod uwagę brana jest przynależność członkowska do Komisji Turystyki oraz kolejność zgłoszeń. Staramy się jednak uwzględnić wszystkie zgłoszenia, niezależnie od przynależności do naszej Komisji, z tym że opłata za udział w wycieczkach jest dla członków o 5 zł niższa. W przypadkach wątpliwych prosi się o kontakt w celu potwierdzenia aktualności wycieczki oraz należy każdorazowo zgłaszać ewentualne rezygnacje z udziału w wyjazdach.

 

·   Należności za udział w wycieczce są zróżnicowane – dla członków Komisji Turystyki cena wycieczki jest nieco niższa; także dzieci i młodzież posiadają zniżki. W ramach opłaty za udział w wycieczce uwzględnione są koszty wynajmu autobusów, ubezpieczenie, opłaty za parkingi i przejazdy płatnymi odcinkami autostrad, wydatki na materiały informacyjne, biurowe i inne oraz rozliczenia finansowe. Dodatkowe wydatki związane z programem wycieczki (np. bilety wstępów do zamków, na baseny termalne, za korzystanie z kolejek krzesełkowych, wejścia do rezerwatów i parków narodowych itp.) są każdorazowo indywidualnie regulowane przez uczestników.

 

·   Uwagi porządkowe. Listy uczestników wywieszane są w naszej gablotce przy ul. Konarskiego 18 w piątki przed terminem wycieczki. Wejście do autobusu odbywa się na podstawie odczytywanej listy uczestników. Odjazd autobusu następuje każdorazowo sprzed gmachu Politechniki Śląskiej (przy wejściu na Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz do Administracji Centralnej) przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach o oznaczonej godzinie (dojazd od ul. Zimnej Wody). Prosi się uczestników wycieczki o zgłaszanie się rano na ok. 15 min. przed oznaczoną godziną wyjazdu autobusu oraz z pewnym wyprzedzeniem (także do 15 min.) przed odjazdem powrotnym autobusu z ustalonego miejsca postoju.

 

·   Organizator wycieczek:               Komisja Turystyki Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

Adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia: MROWISKO ul. Pszczyńska 85, 44-100 Gliwice

(adres kontaktowy: ul. Konarskiego 18, Gliwice, p.337, III piętro)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczkach

Wiadomość utworzona: 28 sierpnia 2013 09:12, autor: Lech Dobrowolski
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2017 11:15, wykonana przez: Lech Dobrowolski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Stowarzyszenia Wychowanków