Tadeusz Lipiński

    Kolega Tadeusz Lipiński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, którą ukończył w roku 1956. W roku 1954 jeszcze w czasie studiów magisterskich został zatrudniony jako asystent
w Katedrze Urządzeń na Wydziale Elektrycznym a następnie jako wykładowca gdzie pracował do 1962 roku.  Równocześnie w roku 1958 podjął pracę w biurze projektów „Elektroprojekt” jako projektant, kierownik zespołu a w latach 1989 - 2001  jako dyrektor Oddziału Gliwickiego, którą to funkcję pełnił aż do przejścia na emeryturę.

    Jako projektant miał duże zasługi w projektowaniu zasilania w energię elektryczną wielu zakładów przemysłowych, a szczególnie Zakładów Azotowych Włocławek, Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Azotowych w Tarnowie
i szeregu innych.  Projekty te charakteryzowały się dużą nowoczesnością z zastosowaniem aparatury najnowszej techniki, min. stosowano aparaty z wykorzystaniem SF6 (szeciofluorku siarki) itp. Osiągnięcia te zostały docenione bardzo wysoko przez władze resortu o czym świadczy uhonorowanie go dwukrotnie zespołową nagrodą Ministra Budownictwa za wybitne rozwiązania projektowe, jak również przez władze państwowe odznaczając kol. Tadeusza Lipińskiego Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP.

    W czasie swojej pracy zawodowej zajął się również działalnością społeczną
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Aktywną działalność rozpoczął już w roku 1959  gdzie po krótkim okresie powierzono mu obowiązki najpierw wiceprezesa a później prezesa Oddziału Gliwickiego SEP.  W roku 1981 został wybrany na  członka Zarządu Głównego SEP, którą to funkcję pełnił przez trzy kadencje.  Jego aktywną pracę doceniło środowisko elektryków odznaczając kolegę srebrną i złotą Odznaką Honorową SEP (również NOT) oraz nadając Mu w roku 1999 godność Członka Honorowego SEP.

    Kolega Tadeusz Lipiński był też jednym ze współzałożycieli Koła Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w 1958 roku. Na zjeździe w roku1972 został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia  a jego Prezesem został Tadeusz Lipiński. Dzięki swoim walorom, kulturze osobistej i koleżeńskości Tadeusz Lipiński był Prezesem Koła Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przez 10 kadencji, aż do roku 2008 czyli przez 36 lat. Jest to z pewnością rekord, może nawet na skalę rekordu Guinnessa. Jego ustanowienie kol. Lipiński zawdzięcza swojej pracowitości oraz umiejętności skupienia wokół siebie wartościowych ludzi. Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej  na swoim Zjeździe w roku 2008 wnioskował o nadaniu Mu przez Zarząd Główny godności Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia.                   

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tadeusz Lipiński