U C H W A Ł A

Na posiedzeniu Prezydium Rady ZNP uchwalono stawki zasiłków statutowych obowiązujących od 1.10.2010r.

 Z tytułu urodzenia dziecka                           600 zł.

Z tytuły zgonu członka rodziny                     370 zł.

Z tytułu zgonu członka ZNP                           600 zł.

 Zasiłki w tej wysokości wypłacone będą wg.  daty zaistniałego przypadku.

 Maksymalna wysokość zapomogi losowej do 600 zł.

Edukacyjnej  150 zł

                                                Z A P O M O G I  

Zapomoga socjalna , zapomoga losowa, zapomoga edukacyjna.

Warunki udzielania zapomóg są przedstawione  w Regulaminie.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
świadczenia i zapomogi