Gliwice, 30 sierpnia 2018 r.

Regulamin premiowania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Politechnice Śląskiej.pdf

 

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informuję, że z dniem 1 października 2018 roku dotychczasowy Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie zastąpiony nowym Regulaminem (Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. – Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 182), określającym warunki i tryb przyznawania premii pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Nowy Regulamin został opracowany w wyniku zleceń Państwowej Inspekcji Pracy (wystąpienie nr rej. 040233-5310-K018-Ws01/17), po przeprowadzeniu szczegółowych analiz finansowych i uzgodnieniu z wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w Uczelni.

Nowym Regulaminem wprowadzono m.in. zmianę sposobu przyznawania premii, polegającą na włączeniu części dotychczasowej premii „A”, wypłacanej miesięcznie, do wynagrodzenia zasadniczego, a dotychczasowa premia uznaniowa w części „B” zostaje zastąpiona jedną premią uznaniową wypłacaną kwartalnie, której limit określony dla danego pracownika nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach.

Wprowadzone zmiany nie tylko nie zmniejszą dotychczasowego łącznie wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia,
a przeciwnie, pracownik nie straci części wynagrodzenia,
tak jak było to dotychczas, w przypadku nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim powyżej 5 dni roboczych. Ponadto zaletą takiego rozwiązania jest wyższa stawka wynagrodzenia zasadniczego będąca podstawą naliczania świadczeń, dodatku stażowego i nagród jubileuszowych, a także uproszczenie systemu wypłat.  

 

 

Rektor

Politechniki Śląskiej

 

                                                         prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

 

 

 

 

 

 PODWYZKI 2016__________________________________________________

 Analiza zmian płacowych w okresie lat 2012-16 Konkluzja JM .pdf

Analiza zmian płacowych NA w okresie lat 2012-2016.pdf

PODWYŻSZKI 2015

Wynagrodzenia_2012-2015.pdf

PODWYŻKI ______________________________________________________

Komunikat nr 3 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracow2014 - KOMUNIKATY ników Pol Sl w_2014.pdf

Komunikat nr 2 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Sl w 2014.pdf

Komunikat nr 1 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Sl w 2014.pdf

PODWYŻKI 2013 - KOMUNIKATY ____________________________________

Komunikat nr 6 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

Komunikat nr 5 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

Komunikat nr 4 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

Dokument 10.pdf Dokument 11.pdf Dokument 12.pdf

Komunikat nr 3 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

Dokument 1.pdf Dokument 2.pdf Dokument 3.pdf Dokument 4.pdf 

Dokument 5.pdf Dokument 6.pdf Dokument 7.pdf Dokument 8.pdf Dokument 9.pdf

Komunikat nr 2 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

Komunikat nr 1 w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Pol Śl w 2013r.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
podwyżki pracowników Pol. Śl.