Apel

dodatkowe  informacje dotyczące realizacji podwyżek od 1 października  2020  r 

- wszyscy pracownicy Uczelni – niezależnie od stażu pracy i stanowiska
uzyskują podwyżkę i to na tym samym poziomie

- wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest naliczana automatycznie i nie podlega
decyzji ani bezpośredniego przełożonego, ani też przełożonego wyższego szczebla

- w „puli Rektora” z 4 284 900 zł jakie otrzymała na ten cel Uczelnia zostało na
3 miesiące 11 828 zł (czyli po 2948 zł na miesiąc na 3142 pracowników – czyli
mniej niż 1 zł na pracownika) 

- nauczyciele akademiccy  NA  mają z dniem 1 października o 6% większe wynagrodzenie
zasadnicze (przy ustaleniu wynagradzania zasadniczego nie uwzględnia się programów
projakościowych czasowo podnoszących wynagrodzenia np. związanych z realizacją
grantów, publikacjami itp.)

- pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi NNA uzyskują łącznie 6%
podwyżki,przy czym dokładny procent wynagrodzenia zasadniczego zależy od wysokości
premii przypisanej do pracownika.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------

Uwaga

Wszystkie świadczenia z dniem 1 .10.2020r będą wypłacane na konta w terminach 5 i 20 każdego miesiąca , lub w następny dzień roboczy jeśli ta data wypada w weekend lub święta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            --------------------------------------------------------------------------------------------

Cd.  tematu dotyczącego pensum i nadgodzin nauczycieli akademickich.

Ze względu za długa treść,  zainteresowanych tematem zapraszamy do linków.

Pismo z ministerstwa-3.pdf

Stanowisko sekretariatu RSzWiN ZNP 4.pdf                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Nadal wstrzymane są chwilówki.

WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ I ZAPOMÓG, PO PRZESŁANIU DOKUMENTÓW POCZTĄ WEWNĘTRZNĄ LUB DROGĄ E-MAILOWĄ, PO ROZPATRZENIU BĘDĄ REALIZOWANE NA KONTA – ZATEM PROSIMY O ICH PODANIE.

WPŁATY ZALEGŁYCH CHWILÓWEK ORAZ SKŁĄDEK NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO:

ZNP W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

581050 1285 1000 0002 0211 4435 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I ŻYCZYMY ZDROWIA

 

                                                           Ważne!!

Dwa największe związki zawodowe w Politechnice Śląskiej (ZNP i Solidarność) w trosce
o dobro członków MPKZP wymogły powstanie po latach strony internetowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Politechnice Śląskiej!

Od lutego 2020 pod adresem https://www.polsl.pl/INNE/MPKZP/Strony/Witamy.aspx  można znaleźć wszystkie niezbędne informacje odnośnie działalności MPKZP przy Politechnice Śląskiej, w tym o różnych świadczeniach. Dostępne są również formularze do pobrania informacje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

 

  

 

  

                                  

                  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.