Politechnika Śląska logo   Uczelnia Badawcza logo
Stopień naukowy
Imię Nazwisko  /  stanowisko
Nazwa działu
ul. Nazwa 00, pok. 000, 44-100 Gliwice
+48 32 000 00 00 / kom. 000 000 000
e-mail: imię.nazwisko@polsl.pl
identyfikator ORCID: 000

„Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty
elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem
i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Politechnika Śląska.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie
prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej
ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie
powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji”