Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Koncepcja środowiska zwirtualizowanego, na potrzeby dostarczania maszyn wirtualnych dla Politechniki Śląskiej


Politechnika Śląska od kilku lat użytkuje produkcyjnie środowisko dostarczania wirtualnych desktopów, aplikacji i serwerów, oparte na rozwiązaniach VMware. Środowisko to obsługuje obecnie ponad 400 stacji VDI i prawie 300 serwerów wirtualnych, pracujących na jednostkach fizycznych ulokowanych w trzech centrach obliczeniowych – CI (Centrum Informatyczne), CK (Centrum Komputerowe), CI-B (Biblioteka Politechniki Śląskiej), uzupełnione o farmę serwerów terminalowych Microsoft Windows Server oraz usługi AppVolumes publikujące aplikacje w locie. Ze względu na zalety środowiska, m.in znaczne zwiększenie automatyzacji i bezpieczeństwa w stosunku do klasycznych rozwiązań, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, stacje VDI są również obecnie dostarczane poza sieć akademicką do pracy zdalnej (w okresie pandemii w marcu i kwietniu 2020r. liczba udostępnionych maszyn VDI przekroczyła 600 tylko do wykorzystania przy pracy zdalnej), m.in. na potrzeby Administracji Centralnej, Biblioteki, Rektoratu, Wydziału Architektury, CZP, COS- BOS i innych jednostek Politechniki Śląskiej.


Zwirtualizowane środowisko informatyczne może być wykorzystywane przez każdą jednostkę Politechniki Śląskiej, w szczególności w salach dydaktycznych (obecnie takie sale działają w Centrum Informatycznym i Bibliotece oraz są uruchamiane na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Materiałowej). Koszt instalacji i utrzymania jest znacznie niższy, zarządzanie odbywa się centralnie, co znacząco obniża potrzebny nakład pracy. Usługi oferowane użytkownikom końcowym są uruchamiane zdalnie, co nie wymaga fizycznej obecności przy maszynie oraz jakiejkolwiek konfiguracji ze strony użytkownika końcowego. Dołączanie aplikacji w „locie” daje szereg dodatkowych możliwości, w tym użytkowania na najnowszych systemach operacyjnych starszego oprogramowania, automatycznych aktualizacji (systemowych jak i oprogramowania), globalnego dostosowywania do potrzeb użytkownika. Istnieje również możliwość uruchomienia aplikacji typu ZSI (DAX) i innych przeznaczonych tylko do systemu Windows na komputerach z systemem operacyjnym MacOS lub Linux.


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu