Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Certyfikaty kwalifikowane podpisu elektronicznego KIR

Podstawą zamówienia certyfikatu kwalifikowanego jest pismo Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w sprawie podpisu elektronicznego z dnia 4 lipca 2018 r. - zawiera ono wzór formularz zamówienia.

Poniżej jest zamieszczona jedyna forma postępowania zgłoszenia zamówienia certyfikatu kwalifikowanego:
 1. Pobrać edytowalny formularz pod postacią pliku formatu PDF: KIR_Formularz.pdf
 2. Otworzyć formularz, w razie wątpliwości proszę skorzystać z programu Adobe Acrobat Reader.
 3. Proszę wypełnić edytowalne pola formularza zgodnie z instrukcją: KIR_Instrukcja.pdf
 4. Po wprowadzaniu danych proszę zapisać dokonane zmiany.
  Dla programu Acrobat Reader odbywa się to przy próbie zamknięci pliku, czy też samego programu. Wtedy powinno pojawić się okno dialogowe z pytaniem czy zapisać zmiany dla tego pliku, proszę potwierdzić i zapisać plik.
 5. Zapisać formularz w formie nieedytowalnego dokumentu.
  Dla programu Acrobat Reader odbywa się to poprzez otwarcie okna Druku (Ctrl+P), wyboru opcji druk do PDF z listy Drukarek i na koniec wybrania przycisku Drukuj.
 6. Zadbać, aby nazwa dokumentu miała postać "KIR_nazwisko.pdf" np.: KIR_Kowalska.pdf
 7. Proszę potwierdzić poprawność i zgodność informacji z prawdą.
 8. Przesłać utworzony nieedytowalny plik dokumentu pocztą elektroniczną do sekretariatu Centrum Informatycznego na adres: RN4-CI@polsl.pl
Dokument zgłoszenia będzie podpisany elektronicznie prze Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz Kwestor. We własnym zakresie proszę nie podejmować prób uzyskania podpisu czy pieczęci.

Jeżeli przesłany plik będzie zawierał elementy nie przewidziane powyższą procedurą nie będzie traktowany jako poprawne zgłoszenie, a zgłaszający będzie poproszony o jego poprawienie.

Odpowiedzialność za zamieszczone w dokumencie informacje ponosi osoba zgłaszająca dokument do Centrum Informatycznego. Proszę pamiętać, że podpis elektroniczny jest formą dokumentu państwowego i podlega odpowiednim przepisom prawa.

KIR_Formularz.pdf - Formularz zamówienia certyfikatu kwalifikowanego
KIR_Instrukcja.pdf - Instrukcja wypełnienia formularza

Orientacyjny czas wystawienia certyfikatu wynosi około 10-14 dni od momentu przesłania wypełnionego formularza do Centrum Informatycznego. Pracownik będzie poinformowany o możliwości odbioru telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W przypadku pojedynczych zamówień odbiór jest możliwy w oddziale Krajowej Izby Rozliczeniowej w Katowicach w godzinach pracy. Należy stawić się osobiście z dokumentem, którego serię i numer podano na formularzu.

Z racji globalnego zagrożenia wirusowego, aż do odwołania, jedyną formą otrzymania gotowego certyfikatu kwalifikowanego będzie odbiór osobisty w biurze Krajowej Izby Rozliczeniowej w Katowicach.

Listę oddziałów Krajowej Izby Rozliczeniowej można znaleźć pod linkiem: http://www.elektronicznypodpis.pl/kontakt/oddzialy-i-punkty-odbioru/  

Pomoc techniczna w zakresie zamówienia i użytkowania certyfikatów kwalifikowanych: RN4-CI@polsl.pl  
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu