Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jak skonfigurować program Microsoft Outlook 2010 do obsługi konta w domenie student.polsl.pl (protokół IMAP)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.

2. Jeżeli Microsoft Outlook 2010 został uruchomiony po raz pierwszy, zobaczysz identyczną planszę. W takim przypadku kliknij „Dalej”, na kolejnej planszy wybierz „Nie”, potwierdź klikając „Dalej”. Zaznacz „Kontynuuj bez obsługi poczty e-mail” i kliknij „Zakończ”.

3. Przejdź do karty "Plik".

4. Kliknij "Ustawienia kont" -> "Ustawienia kont".

5. W zakładce „Poczta e-mail” wybierz „Nowy”.

6. Jeżeli program wyświetli następującą planszę wybierz „Konto e-mail” i kliknij „Dalej”. Jeżeli plansza nie została wyświetlona, przejdź do kolejnego punktu.

7. Zaznacz „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typu serwerów” i kliknij „Dalej”.

8. Zaznacz „Internetowa poczta e-mail” i wybierz „Dalej”.

9. W wyświetlonym oknie uzupełnij dane w następujący sposób:
- Imię i nazwisko – wprowadź imię oraz nazwisko posiadacza konta
- Adres e-mail – wprowadź adres e-mail (np. janwor123@student.polsl.pl)
- Typ konta – wybierz „IMAP”
- Serwer poczty przychodzącej – wpisz „poczta.student.polsl.pl”,
- Serwer poczty wychodzącej – wpisz „poczta.student.polsl.pl”
- Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika posiadacza konta (login)
- Hasło – wprowadź hasło użytkownika
- Według własnego uznania zaznacz lub nie pole „Zapamiętaj hasło”.
- NIE zaznaczaj pola „Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”
Kliknij „Więcej ustawień”.

10. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę „Serwer wychodzący”.

11. Zaznacz opcję „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Pozostaw aktywną opcję „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.
Przejdź do zakładki „Zaawansowane”.

12. Dla serwera IMAP wybierz szyfrowanie „SSL” i port numer 993.
Dla serwera SMTP wybierz szyfrowanie „TLS” i port numer 587.
Kliknij „OK”.

13. Kliknij „Dalej”.

14. Jeżeli konfiguracja została przeprowadzona prawidłowo, program powinien poinformować o pomyślnym ukończeniu testów diagnostycznych konta. Kliknij "Zamknij".

15. Kliknij „Zakończ”.

16. Kliknij "Zamknij".

17. Kliknij prawym przyciskiem myszy na głównym folderze nowo dodanego konta IMAP. Wybierz opcję "Foldery IMAP".

18.  Kliknij "Wyszukaj". Wybierz foldery, które chcesz subskrybować. Kliknij "OK".

19. Konfiguracja konta została zakończona.

Ustawienia opcjonalne:
Aby móc prawidłowo weryfikować służbowe podpisy cyfrowe pracowników Politechniki Śląskiej, wydawane przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, należy zainstalować certyfikaty Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej. Opis procedury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu