Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jak skonfigurować program Poczta usługi Windows Live 2011 do obsługi konta w domenie student.polsl.pl (protokół IMAP)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program Poczta usługi Windows Live.
Jeżeli program wyświetli identyczne okno, oznacza to, że został uruchomiony po raz pierwszy i automatycznie przystępuje do konfiguracji nowego konta. W takim przypadku kliknij przycisk „Anuluj”.

2. Kliknij na przycisku umieszczonym w lewym górnym rogu ekranu. Przejdź do "Opcje" -> "Konta e-mail".

3. Kliknij "Dodaj".

4. Zaznacz "Konto e-mail".
Kliknij "Dalej".

5. Wypełnij pola w następujący sposób:
Adres e-mail: wpisz adres e-mail
Hasło: wpisz hasło do konta
Nazwa wyświetlana wysyłanych wiadomości: wpisz imię i nazwisko
Zaznacz pole "Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie".
Kliknij "Dalej".

6. Wypełnij pola w następujący sposób:
Informacje o serwerze poczty przychodzącej:
Typ serwera: IMAP
Adres serwera: poczta.student.polsl.pl
Port: 993
Zaznacz pole "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Uwierzytelnij za pomocą: Wyczyść tekst
Nazwa użytkownika logowania: wpisz swoją nazwę użytkownika
Informacje o serwerze poczty wychodzącej:
Adres serwera: poczta.student.polsl.pl
Port: 587
Zaznacz pole "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Zaznacz pole "Wymaga uwierzytelniania"
Kliknij "Dalej".

7. Kliknij "Zakończ".

8. Zaznacz nowo dodane konto i kliknij przycisk "Właściwości".

9. Znajdujesz się w zakładce "Ogólne". Upewnij się, że pola zostały wypełnione następująco:
Nazwa: imię i nazwisko
Adres e-mail: adres e-mail
Przejdź do zakładki "Serwery".

10. Upewnij się, że pola zostały wypełnione następująco:
Poczta przychodząca (IMAP): poczta.student.polsl.pl
Poczta wychodząca (SMTP): poczta.student.polsl.pl
Nazwa użytkownika poczty e-mail: nazwa użytkownika
Hasło: hasło do konta
Wg własnego uznania zaznacz lub nie zaznaczaj opcji "Zapamiętaj hasło".
Zaznacz pole "Logowanie przy użyciu uwierzytelniania opartego na zwykłym tekście".
Zaznacz pole "Serwer wymaga uwierzytelniania".
Kliknij "Ustawienia" w sekcji "Serwer poczty wychodzącej".

11. Upewnij się, że wybrna jest opcja "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej".
Kliknij "OK".

12. Przejdź do zakładki "Zaawansowane".

13. Upewnij się, że wpisane są następujące numery portów:
IMAP - 993
SMTP - 587
Upewnij się, że dla serwerów IMAP i SMTP zaznaczone są opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)".
Kliknij OK.

14. Kliknij "Zamknij".

15. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo dodanym koncie e-mail i wybierz "Pokazywanie/ukrywanie folderów".

16. Wybierz foldery, które chcesz subskrybować i kliknij przycisk "OK".

Ustawienia opcjonalne:
Aby móc prawidłowo weryfikować służbowe podpisy cyfrowe pracowników Politechniki Śląskiej, wydawane przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, należy zainstalować certyfikaty Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej. Opis procedury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu