Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jak skonfigurować program Mozilla Thunderbird do obsługi konta w domenie student.polsl.pl (protokół IMAP)?

Ustawienia niezbędne do skonfigurowania połączenia:

1. Uruchom program Mozilla Thunderbird.

2. Jeżeli zostanie wyświetlona identyczna plansza, oznacza to, że program został uruchomiony po raz pierwszy. W takim przypadku kliknij "Anuluj".

3. Z górnego menu wybierz "Narzędzia" -> "Konfiguracja kont".

4. Kliknij przycisk "Operacje" w lewym dolnym rogu okna, a następnie wybierz "Dodaj konto pocztowe...".

5. Uzupełnij pola w następujący sposób:
Imię i nazwisko - wpisz imię i nazwisko, np. Jan Woreczko
Adres e-mail - wpisz adres e-mail, np. janwor123@student.polsl.pl
Hasło - wpisz hasło do skrzynki.
Wg własnego uznania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola "Zapamiętaj hasło".
Kliknij "Kontynuuj".

6. Kreator spróbuje rozpoznać ustawienia serwerów automatycznie.
Niezależnie od efektów jego działania, pola muszą zostać uzupełnione w następujący sposób:
W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność uprzedniego kliknięcia przycisku "Konfiguracja zaawansowana" zanim będzie można edytować wartości.

Serwer poczty przychodzącej: IMAP
Adres serwera: poczta.student.polsl.pl
Port: 993
SSL: SSL/TLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer poczty wychodzącej: SMTP
Adres serwera: poczta.student.polsl.pl
Port: 587
SSL: STARTTLS
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Nazwa użytkownika: wpisz nazwę użytkownika (np. janwor123)
Kliknij przycisk "Utwórz konto i edytuj jego ustawienia".

7. W lewej kolumnie okna "Konfiguracja kont" kliknij na nowo dodane konto e-mail.
Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Nazwa konta - dowolny opis
Imię i nazwisko - imię i nazwisko właściciela konta (np. Jan Woreczko)
Adres e-mail - adres e-mail skrzynki (np. janwor123@student.polsl.pl)
Przejdź do pozycji "Konfiguracja serwera".

8. Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Typ serwera - Serwer poczty IMAP
Nazwa serwera - poczta.student.polsl.pl
Port - 993
Użytkownik - Twoja nazwa użytkownika (np. janwor123)
Bezpieczeństwo połączenia - SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania - Normalne hasło
Przejdż do opcji "Poczta wychodząca" w lewej kolumnie.

9. Zaznacz nowo dodany serwer SMTP i kliknij "Edytuj".

10. Sprawdź, czy pola są wypełnione w następujący sposób:
Opis - dowolny opis, pole może pozostać puste
Nazwa serwera - poczta.student.polsl.pl
Port - 587
Bezpieczeństwo połączenia - STARTTLS
Metoda uwierzytelniania - Normalne hasło
Użytkownik - Twoja nazwa użytkownika (np. janwor123)
Kliknij "OK".

11. Kliknij "OK".

12. Kliknij prawym przyciskiem myszy na głównym folderze nowo dodanego konta IMAP. Wybierz opcję "Menedżer subskrypcji".

13. Wybierz foldery, które chcesz subskrybować.
Kliknij "OK".

14. Konto jest skonfigurowane.

Ustawienia opcjonalne:
Aby móc prawidłowo weryfikować służbowe podpisy cyfrowe pracowników Politechniki Śląskiej, wydawane przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, należy zainstalować certyfikaty Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej. Opis procedury.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu