Zadania Spółki Celowej Politechniki Śląskiej

„INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. jest spółką celową uczelni publicznej powołaną w zgodzie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, której główny elementem misji biznesowej jest komercjalizacja pośrednia własności intelektualnej powstałej w Politechnice Śląskiej.

Przedmiotem działalności spółki jest:
  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  • Pozostałe badania i analizy techniczne,
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • Badanie rynku i opinii publicznej,
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Komercjalizacja własności intelektualnej powstałej w Politechnice Śląskiej.

W 2016r powołano jeden podmiot typu spin-off z udziałem „INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.11.2016 r. pod numerem KRS 0000646721.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zadania