...

Sesja Naukowa

70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej

12 grudzień 2015 r.

         W nawiązaniu do uroczystych obchodów 70-lecia naszej Uczelni, wartym przypomnienia i zarazem podkreślenia jest fakt, iż Geometria Wykreślna w roku 1945, dzięki tradycji Politechniki Lwowskiej i Jej wybitnym wykładowcom jak: m.in. prof. Antoni Plamitzer, prof. Stanisław Szerszeń, wpisała się w podstawy procesu kształcenia powojennej kadry technicznej.
         W pierwszych miesiącach po powstaniu Politechniki Śląskiej istniały dwie katedry geometrii wykreślnej – na wydziałach: Inżynieryjno-Budowlanym oraz Mechanicznym. W listopadzie 1945 roku, decyzją Rektora Politechniki Śląskiej katedry zostały połączone w jedną Katedrę Geometrii Wykreślnej, zlokalizowaną na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym.
         Na przestrzeni lat Katedra Geometrii Wykreślnej przeszła wiele przeobrażeń organizacyjnych. W 1995 roku została przekształcona i powołana jako jednostka międzywydziałowa o nazwie Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Niezmiennym pozostaje fakt nieprzerwanej przez 70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej.
         Uroczystą Sesją Naukową „70 lat Geometrii Wykreślnej w Politechnice Śląskiej”, która odbędzie się 12 grudnia 2015 r. w Ośrodku Geometrii i Grafiki Inżynierskiej chcemy tę niezmienną, historyczną ciągłość przypomnieć oraz przybliżyć i przedstawić sylwetki dawnych profesorów, wybitnych geometrów polskich oraz ich dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Na tle przemian jakie dokonywały się w ciągu 70-lat działalności Politechniki Śląskiej, pragniemy również przedstawić w jakich kierunkach w chwili obecnej rozwija się kształcenie w zakresie geometrii.
         Patronat honorowy nad Sesją Naukową objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.
         W imieniu własnym i Komitetu Organizacyjnego Sesji zapraszam serdecznie wszystkich miłośników geometrii do wzięcia udziału w tym uroczystym wydarzeniu.

Monika SROKA-BIZOŃ

Organizator


Strona Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Ośrodek Geometrii i Grafiki Ińżynierskiej


Politechniak Śląska

Politechnika Śląska


Opracował Piotr Dudzik