UWAGA! NOWY TERMIN KONFERENCJIW związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konferencja DIAD-tools odbędzie się w formie on-line.

Zapraszamy 24 czerwca na godzinę 16:00


Spotkanie odbędzie się za pomocą aplikacji Zoom
Komitet Organizacyjny Konferencji

PRACOWNIA GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
KATEDRA PROCESÓW BUDOWLANYCH I FIZYKI BUDOWLI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

zaprasza na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
ROZWÓJ INTERAKTYWNYCH I ANIMOWANYCH RYSUNKOWYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH DIAD-TOOLS

20 MARCA 2020 KATOWICEMUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH
UL. T. DOBROWOLSKIEGO 1, KATOWICE
SALA A, POZIOM 3,

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr inż. arch. Monika SROKA-BIZOŃ, Politechnika Śląska
dr inż. Piotr DUDZIK, Politechnika Śląska,
dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA, Politechnika Śląska,
dr inż. arch. Jolanta TOFIL, Politechnika Śląska,
dr inż. Krzysztof TYTKOWSKI, Politechnika Śląska.

PROGRAM KONFERENCJI

“Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych - DIAD-tools”

20 Marca 2020 r. Muzeum Śląskie w Katowicach, sala A, poziom 3.9:00 – 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 OTWARCIE KONFERENCJI

9:30 – 11:00 SESJA I

 • Projekt “Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych - DIAD-tools” - realizacja idei współpracy
 • Prezentacja modułu - Zasady tworzenia rysunku. Rysunek geometryczny.
  Materiały opracowane przez Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, Litwa.

11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:00 SESJA II

 • Prezentacja modułu - Podstawy rzutowania. Widoki, przekroje kłady.
  Materiały opracowane przez Slovak University of Technology, Słowacja.
 • Prezentacja modułu - Połączenia. Rysunki robocze i wykonawcze.
  Materiały opracowane przez Riga Technical University, Łotwa.

13:00 – 14:30 LUNCH

14:30 – 15:30 SESJA III

 • Prezentacja modułu - Rysunek konstrukcyjny. Rysunek architektoniczno-budowlany.
  Materiały opracowane przez: Silesian University of Technology, Polska.
 • Prezentacja modułu - Materiały interaktywne
  Materiały opracowane przez Slovak University of Technology, Słowacja.

15:30 – 16:00 PRZERWA KAWOWA

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI16:00 OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA I

 • Projekt “Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych - DIAD-tools” - realizacja idei współpracy
 • Prezentacja modułu - Zasady tworzenia rysunku. Rysunek geometryczny.
  Materiały opracowane przez Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, Litwa.

SESJA II

 • Prezentacja modułu - Podstawy rzutowania. Widoki, przekroje kłady.
  Materiały opracowane przez Slovak University of Technology, Słowacja.
 • Prezentacja modułu - Połączenia. Rysunki robocze i wykonawcze.
  Materiały opracowane przez Riga Technical University, Łotwa.

SESJA III

 • Prezentacja modułu - Rysunek konstrukcyjny. Rysunek architektoniczno-budowlany.
  Materiały opracowane przez: Silesian University of Technology, Polska.
 • Prezentacja modułu - Materiały interaktywne
  Materiały opracowane przez Slovak University of Technology, Słowacja.

18:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

O DIAD-TOOLS

Erasmus+ Akcja 2.
Projekt Partnerstwa Strategicznego „Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych - DIAD-tools”
Nr 2017-1-LT01-KA202-035177


Wydaje się, że obecnie cała rysunkowa część dokumentacji projektowej powstaje przy użyciu komputerów z wykorzystaniem odpowiednich systemów projektowych typu: CAD, CAM, CAE, BIM itp. Jednak końcowym użytkownikiem systemów komputerowych jest człowiek. Potencjał systemów komputerowych wspomagających projektowanie można wykorzystać tylko wtedy, gdy rozumie się zasady tworzenia rysunku technicznego, który jest językiem inżynierów. W chwili obecnej istnieje ogromna luka między potencjałem, a możliwościami percepcji informacji graficznych. W Internecie dostępnych jest wiele graficznych materiałów szkoleniowych, większość z nich dotyczy rzutowania prostokątnego wg norm europejskich. Nie uwzględniają one jednak kompleksowego podejścia do zagadnienia, jak również nie uwzględniają specyfiki różnych stylów i tempa uczenia się osób z nich korzystających. Głównym celem projektu „Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych - DIAD-tools” jest przygotowanie interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych, które pomogłyby uczniom szkół zawodowych i techników oraz studentom uczelni technicznych, w lepszym nauczeniu się i opanowaniu zasad sporządzania rysunków technicznych. Mamy nadzieję, że praca z interaktywnymi materiałami dydaktycznymi pomoże uczniom i studentom zapamiętać informacje dotyczące zasad sporządzania rysunków technicznych i zastosować je w praktyce. Materiały dydaktyczne wspomagające naukę rysunku technicznego zostały opracowane przez naukowców i praktyków z krajów Unii Europejskiej: Litwy, Estonii, Łotwy, Polski i Słowacji.

Partnerzy projektu:

P1. Centrum szkolenia zawodowego “Vilnius Builders Training Centre”, Litwa,
P2. Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja,
P3. Centrum szkolenia zawodowego „Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus”, Estonia,
P4. Vytautas Magnus University. Agriculture Academy, Litwa,
P5. Lithuanian Society of Engineering Graphics and Geometry, Litwa,
P6. Riga Technical University, Łotwa,
P7. Panevezio kolegija / University of Applied Sciences, Litwa,
P8. Silesian University of Technology, Polska.

Materiały projektu zamieszczone są na stronie http://liggd.lt/diad-tools/pl oraz na innych stronach partnerów projektu.

ZGŁOSZENIE

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

monika.sroka-bizon@polsl.pl

KONTAKT

Pracownia Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska

ul. Krzywoustego 7, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 26 58, 32 237 11 91, kom. 601 068 549