Działalność naukowa                                       

_________________________________________________________________________________________

 

Badania naukowe prowadzone w naszej Katedrze obejmują pięć głównych obszarów.

Chemia organiczna: poszukiwanie nowych metod syntezy bioaktywnych związków heterocyklicznych z wykorzystaniem reaktywnych pochodnych fosforoorganicznych, pięcio- i sześcioatomowych azotowych układów heterocyklicznych. Synteza związków kompleksowych jako środków kontrastowych do diagnostyki rezonansem magnetycznym.

Chemia bioorganiczna: projektowanie i syntezę nowych pochodnych cukrowych i nukleozydowych jako związków o potencjalnej aktywności biologicznej w odniesieniu do wybranych celów biologicznych: komórek patogennych (nowotworowe, bakterie, grzyby) i enzymów uczestniczących w szlakach metabolicznych.

Biotechnologia: Procesy biotransformacji (np. hydroliza, acylowanie, estryfikacja, transestryfikacja, utlenianie) z wykorzystaniem enzymów jako biokatalizatorów; rozdział mieszanin racemicznych na drodze biotransformacji; izolacja i charakterystyka enzymów roślinnych oraz badanie ich roli fizjologicznej.  

Chemia materiałowa: poszukiwanie i synteza hydrofilnych monomerów o właściwościach adhezyjnych i zastosowanie ich w formułowaniu receptury eksperymentalnych materiałów dentystycznych.

Nanotechnologia: Synteza i modyfikowanie nowych alternatywnych materiałów wielorakiego zastosowania opartych na nanorurkach węglowych. Synteza monomerów dla potrzeb optoelektroniki.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

Strony własne grup badawczych

 

 

 


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
działalność naukowa